Hiện tượng viêm đáy mắt là như thế nào?

Một số thông tin về viêm đáy mắt ví dụ như là nhìn mờ, nhìn có ruồi bay trước mắt, hoặc có thể có nhứng ám điểm (vùng tối trước mặt). Để cẩn thận xem có viêm đáy mắt hay không thì bạn nên đến chuyên khoa mắt để soi đáy mắt, làm một số xét nghiệm.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày