Xét nghiệm HIV âm tính, vẫn xuất hiện nhiều triệu chứng, phải làm sao?

Bạn đã làm xét nghiệm nhiều lần, thực ra không cần thiết, khuyên bạn không nên lo lắng, nên kiểm tra lại xét nghiệm HIV sau 3 tháng có nguy cơ để khẳng định kết quả. Tôi tin rằng bạn sẽ có kết quả xét nghiệm HIV âm tính sau 3 tháng. Các biểu hiện của bạn rất có thể liên quan đến tình trạng stress.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày