Chủ đề khác

Sau hiến thận: Vẫn sống khỏe với một quả thận

Sau hiến thận: Vẫn sống khỏe với một quả thận

Hiến thận là một việc làm đầy tính nhân văn và mang lại giá trị to lớn cho xã hội. Tuy nhiên, không ít người phân vân và lo lắng liệu cho đi một quả thận, có ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe không?
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày