Bảo hiểm IMG International

 • dzungpham@ymail.com

International Medical Group®, Inc.(IMG®) là một tập đoàn đa quốc gia có các chương trình bảo hiểm y tế du lịch toàn cầu đầy đủ nhất. IMG cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế du lịch đa loại gồm: bảo hiểm y tế toàn cầu dài hạn, bảo hiểm du lịch quốc tế ngắn hạn, bảo hiểm cho quý vị sinh sống và làm việc ở nuớc ngoài, bảo hiểm cho các nhân viên của các doanh nghiệp đi công tác nuớc ngoài, bảo hiểm cho các nhà truyền giáo, và bảo hiểm y tế cho nhân viên ngành hàng hải.

Các ưu thế của IMG để phục vụ hiệu quả cho khách hàng

IMG là tập đoàn đứng hàng đầu thế giới trong việc thiết kế, phân phối và quản lý các chương trình cung cấp quyền lợi bảo hiểm y tế toàn cầu. Từ năm 1990, chúng tôi đã tạo một tiếng tăm vững chắc trong việc cung cấp những bảo đảm y tế cho hơn một triệu khách hàng trên 170 quốc gia.

IMG làm việc theo một phương cách đặc thù trên căn bản cung cấp dịch vụ toàn bộ để phục vụ cộng đồng quốc tế. Khách hàng của chúng tôi gồm các cá nhân và gia đình đi du lịch các nơi trên thế giới, các nhà quản trị và tư vấn doanh nghiệp, các tổ chức truyền giáo, những nguời sống và làm việc ở nuớc ngoài, các nghệ sĩ lưu diễn và nhà thể thao chuyên nghiệp, các cơ quan chính phủ, các truờng học và đại học quốc tế, các thuyền truởng và thủy thủ đoàn, và cũng như công dân của các quốc gia khác. Toàn bộ hệ thống các sản phẩm bảo hiểm của IMG giúp cho khách hàng dễ dàng xử dụng các chương trình chăm sóc sức khỏe y tế khắp thế giới cũng như các dịch vụ yểm trợ khách hàng phẩm chất cao do IMG cung cấp.

Vì trọng tâm phục vụ chính của chúng tôi là thị truờng quốc tế, IMG có khả năng cung cấp những dịch vụ đặc thù mà rất nhiều chương trình bảo hiểm trong nuớc không thể so sánh đuợc:

 • Đội ngũ nhân viên của chúng tôi gồm có các chuyên gia quản lý phần vụ thanh toán chi phí y tế và họ đã đảm nhiệm việc trả tiền cho hàng chục nghìn hồ sơ từ các khách hàng ở khắp nơi trên thế giới yêu cầu IMG thanh toán chi phí y tế mỗi năm. Điểm cần lưu ý ở đây là các chuyên gia này đã làm việc với hầu hết đa số các ngôn ngữ khác nhau cũng như các loại tiền tệ phổ thông nhất trên thế giới.
 • Ngoài ra, chúng tôi cũng có các đại diện chuyên phụ trách việc cung cấp dịch vụ khách hàng, và các nhân viên này có khả năng nói nhiều ngôn ngữ khác nhau để giúp các quý vị mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của mình có thể tiếp xúc liên lạc với chúng tôi dễ dàng.
 • Thêm vào nữa, chúng tôi cũng có các cố vấn y tế luôn phiên làm việc tại trụ sở của IMG trên căn bản 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần, để phụ trách các nhu cầu điều trị y tế khẩn cấp, các nhu cầu vận chuyển y tế khẩn cấp và việc cấp giấy chấp thuận chữa trị truớc khi nhập viện.

Để bảo đảm là IMG có mặt tại những nơi và vào những lúc khách hàng cần chúng tôi, IMG đã thiết lập một trung tâm dịch vụ và hổ trợ khách hàng tại Châu Âu duới tên là IMG Europe Ltd. Các cơ sở cũng như các phân bộ thuộc mỗi cơ sở của IMG đều phối hợp chặt chẻ với nhau nhằm cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế đầy đủ để khách hàng của chúng tôi không có vấn đề gì phải lo âu hoặc phiền hà. 

Mức an toàn tài chính cao

Trong lúc IMG đem đến cho khách hàng các kỹ năng chuyên môn trong việc quản lý các chương trình bảo hiểm y tế toàn cầu, một thành viên trong hệ thống các công ty bảo hiểm của IMG là Sirius International Insurance Corporation® (“Sirius”), là một công ty bảo hiểm quốc tế đuợc công nhận khắp thế giới, cung cấp mức an toàn tài chính cao và uy tín doanh nghiệp cần thiết mà các khách hàng mua BHYTDL khắp thế giới đòi hỏi. Sirius International đuợc đánh giá rất cao bởi hai cơ quan độc lập thẩm định tài chính: A.M. Best đánh giá “A” (Thuợng Hạng), và Standard & Poor’s đánh giá “A-“ cho Sirius International*. Hai công ty Sirius và IMG cùng có chung quan điểm về việc phục vụ thị truờng bảo hiểm quốc tế, và thêm vào đó, Sirius đem lại cho khách hàng những an toàn tài chính vững chắc của một công ty bảo hiểm đã đuợc thành lập và hoạt động lâu năm. Sirius International là một công ty thuộc tập đoàn bảo hiểm White Mountains Insurance Group, Ltd.

Các Dịch Vụ Do IMG Cung Cấp

Với số nguời đi du lịch khắp thế giới càng ngày càng nhiều, nhu cầu liên lạc thuờng xuyên giữa công ty bảo hiểm và khách hàng càng trở nên thiết yếu. Hiểu rỏ các nhu cầu của khách hàng và mức độ quan trọng của việc truyền thông giữa khách hàng và IMG, chúng tôi cung cấp các thân chủ bảo hiểm một phương tiện truyền thông hiện đại cần thiết để quý vị có thể liên lạc dễ dàng với IMG.

Nếu quý vị là khách hàng BHYTDL của IMG, quý vị có thể truy cập trực tuyến vào trang Web MyIMG -- 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần -- để có những thông tin cần thiết cũng như để trực tiếp quản lý trương mục BHYTDL của mình. Sau đây là một số các đặc điểm của trang Web hiện đại này:

 • Kiểm tra tiến trình thanh toán chi phí y tế bệnh viện
 • Theo dõi các thông báo mới
 • Yêu cầu cấp giấy chấp thuận chữa trị truớc khi nhập viện
 • Yêu cầu cấp các giấy chứng nhận cần thiết
 • Lấy các thông tin và tài liệu giải thích về các quyền lợi chữa trị y tế
 • Yêu cầu cấp thẻ ID bảo hiểm
 • Tìm chọn các bác sĩ trong hệ thống First Health Network (PPO) và qua hệ thống International Provider AccessSM (IPA).
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày