Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm ACE

  • Tầng 8, Tòa nhà Saigon Finance Center, 9 Đinh Tiên Hoàng, 1, Hồ Chí Minh
  • 0839107227
  • Inquiries.VN@acegroup.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm ACE (Việt Nam) là một trong những thành viên của Tập đoàn Bảo hiểm ACE, một Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Bảo hiểm và Tái Bảo hiểm, có mạng lưới văn phòng và chi nhành tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Công ty Bảo hiểm ACE chuyên cung cấp các dòng sản phẩm đặc biệt đa dạng và theo yêu cầu của khách hàng như Bảo hiểm tài sản, trách nhiệm, hàng hải, rủi ro tài chính, năng lượng và Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe. Trong từng nghiệp vụ chuyên biệt Công ty Bảo hiểm ACE kết hợp kinh nghiệm toàn cầu và sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương tạo ra những giải pháp cụ thể nhằm giảm nhẹ rủi ro cho khách hàng. Công ty Bảo hiểm ACE chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng bằng việc sẵn sàng đáp ứng những dịch vụ hữu hiệu, phát triển những sản phẩm tiên tiến, và cung cấp khả năng dẫn dắt thị trường dựa trên nền tài chính vững mạnh.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày