Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế PJICO - Care Plus

Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khoẻ Quốc tế PJICO (PJICO – Care Plus) là kết quả hợp tác giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) với trên 20 năm kinh nghiệm trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và AXA PPP International Healthcare – một trong những nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất và giàu kinh nghiệm nhất tại Vương quốc Anh.

Sở hữu CARE PLUS là sở hữu chương trình bảo hiểm với các quyền lợi ưu việt:

  • Được tham gia bảo hiểm từ 15 ngày tuổi đến 80 tuổi

  • Không có giới hạn phụ cho ngày nằm viện, quyền lợi bảo hiểm tối đa lên tới 42 tỷ đồng/năm

  • Hệ thống bảo lãnh viện phí trên phạm vi toàn thế giới

  • Bảo hiểm cho các bệnh bẩm sinh và bệnh có sẵn

  • Bảo hiểm cho khám bệnh hiếm muộn, thai sản và chăm sóc trẻ sơ sinh 

  • Bảo hiểm cho HIV/AIDS 

  • Chăm sóc toàn diện với quyền lợi kiểm tra sức khoẻ, tiêm phòng, chăm sóc nha khoa và nhãn khoa