Bảo hiểm kết hợp con người của BIC sẽ giúp bạn và gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi phải đối mặt với các rủi ro về sức khỏe gây ra do ốm đau, bệnh tật, tai nạn, chăm sóc thai sản.

  • Người dưới 16 tuổi, hoặc trên 60 tuổi.

  • Những người bị bệnh tâm thần, phong.

  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

  • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

  • Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp.

  • Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.

  • Người được bảo hiểm sử dụng ma túy hoặc chất kích thích tương tự khác; hay sử dụng rượu, bia vượt quá quy định của pháp luật.

  • Khủng bố, chiến tranh, nội chiến, bạo loạn, đình công;

  • Các loại trừ khác trong Quy tắc bảo hiểm.