Bảo hiểm sức khỏe của chúng tôi rất toàn diện và linh hoạt đủ để giúp cho bạn không phải lo lắng đối với các khoản thanh toán liên quan đến phẫu thuật, các chi phí y tế, chi phí điều trị và nằm viện nội trú sẽ được bồi thường tùy theo Gói bảo hiểm sức khỏe mà bạn lựa chọn. Không chỉ bảo hiểm chi phí điều trị nội trú, loại hình bảo hiểm này còn bảo hiểm cho cả những chi phí điều trị ngoại trú, phẫu thuật trong ngày, chi phí điều trị răng hoặc thai sản.