Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của BIC - BIC HealthCare là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người cao cấp và toàn diện của BIC dành cho cá nhân, hộ gia đình hoặc nhóm khách hàng có nhu cầu bảo hiểm.

 • Điều kiện 4: Chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày tham gia bảo hiểm của cá nhân được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và hoặc sửa đổi bổ sung.

  • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật;

  • 365 ngày cho bệnh đặc biệt, sốt rét và bệnh có sẵn

  • Đối với các Hợp đồng tái tục, điều kiện này có hiệu lực ngay sau khi ký hợp đồng và đóng phí cho thời gian tiếp theo

 • Điều kiện 5: Chi phí y tế điều trị ngoại tru do ốm đau, bệnh tật: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày tham gia bảo hiểm của cá nhân được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và hoặc sửa đổi bổ sung.

  • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật

  • 365 ngày cho bệnh đặc biệt, sốt rét và bệnh có sẵn

 • Điều kiện 7: Quyền lợi bổ sung nha khoa: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ 30 ngày kể từ ngày tham gia bảo hiểm của cá nhân được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và hoặc sửa đổi bổ sung.

 • Điều kiện 8: Quyền lợi bổ sung thai sản: 

  • 90 ngày đối với trường hợp sảy thai, nạo hút thai theo chỉ địnhcủa Bác sỹ điều trị thai sản

  • 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ

Các trường hợp không được bảo hiểm:  

 • Những người bị bệnh tâm thần, phong.

 • Những người bị thương tật vĩnh viễn trên 50%.

Các điểm loại trừ chung: Áp dụng cho tất cả các điều kiện bảo hiểm, BIC sẽ không trả tiền bảo hiểm cho:

 • Chết, thương tật, ốm đau bệnh tật, tổn thương sức khoẻ gây ra bởi:

  •  Nguyên liệu vũ khí hạt nhân;

   • Phóng xạ ion hoá hay nhiễm xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do việc đốt cháy nhiên liệu hạt nhân. Riêng cho mục đích của điểm loại trừ này, sự đốt cháy sẽ bao gồm cả quá trình tự phân huỷ của phản ứng phân hạch hạt nhân.

   • Tính phóng xạ, tính nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thành phần nổ hạt nhân.

  • Động đất, núi lửa phun.

 •  Chết, thương tật, ốm đau bệnh tật, tổn thương sức khoẻ trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc là kết quả của, hoặc có liên quan đến các hoạt động sau đây bất kể các nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác tác động đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào khác:

  • Chiến tranh, xâm lược, hành vi thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến;

  • Nổi dậy, bạo động dân sự dẫn đến hoặc có tính chất là một cuộc nổi dậy của quần chúng, binh biến, khởi nghĩa, nổi loạn, cách mạng hành động quân sự hoặc cướp quyền, thiết quân luật hay tình trạng bị bao vây hay bất kỳ sự kiện hay nguyên nhân nào xác lập lên tình trạng thiết quân luật hay tình trạng bị bao vây;

  • Hành động khủng bố: Điểm loại trừ này cũng áp dụng đối với những chết,thương tật, ốm đau, bệnh tật, tổn thương sức khoẻ, chi phí và/hoặc phí tổn bất kỳ dù là trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay có liên quan đến bất kỳ hành động nào đã được thực hiện trong việc kiểm soát, ngăn ngừa, trấn áp hay bằng bất cứ cách nào có liên quan đến điểm loại trừ 3 điểm kể trên. Trong bất kỳ hành động hay quá trình kiện tụng nào mà BIC cho rằng, do quy định những điểm loại trừ được ghi trong các mục kể trên, mà chết thương tật, ốm đau bệnh tật, tổn thương sức khoẻ, chi phí và/hoặc phí tổn nào đó là không thuộc trách nhiệm của Đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh chúng thuộc phạm vi bảo hiểm phải do Người được bảo hiểm thực hiện. Trong trường hợp có bất cứ phần nào của điều khoản loại trừ này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành các phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.

 • Chết do tai nạn, thương tật thân thể gây ra do Cá nhân được bảo hiểm tham gia vào:

  • Đi lại bằng đường hàng không ngoại trừ khi với tư cách là hành khách trong các máy bay có giấy phép chở hành khách;

  • Các hoạt động trong phi hành đoàn, thương vụ, kỹ thuật hay thể thao liên quan đến các phương tiện hàng không.

 • Chết do tai nạn, thương tật thân thể gây ra do Cá nhân được bảo hiểm tham gia vào hay tập luyện:

  • Săn bắn quy mô lớn;

  • Ở trên không (dù trong tình trạng lơ lửng hay không);

  • Nhảy dù;

  • Tàu lượn;

  • Bất kỳ cuộc đua nào (trừ khi dùng chân) hoặc bất cứ một cuộc thử nghiệm nào nhằm kiểm tra tốc độ hay sức bền;

  • Đi, leo núi, leo đá có sử dụng ba lô và các dụng cụ leo núi, dây leo;

  • Các hoạt động dưới nước cần phải dùng khí hoặc hơi nén;

  • Bất kỳ loại hình thể thao chuyên nghiệp nào.

 • Chết, thương tật, ốm đau bệnh tật, tổn thương sức khỏe gây ra do:

  • Hành động tự tử hoặc tự tạo ra thương tật cho bản thân hay cố ý đặt bản thân vào tình thế hiểm nguy (trừ khi với mục đích cứu người) của Cá nhân được bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp;

  • Cá nhân được bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi thuốc ngoại trừ những loại thuốc được phép sử dụng theo đơn của bác sỹ có thẩm quyền (mà không phải là để điều trị bệnh nghiện ma tuý);

  • Cá nhân được bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi rượu, bia hoặc các chất kích thích trừ khi người khiếu kiện có thể chứng minh một cách thoả mãn hợp lý cho BIC là rượu, bia hoặc các chất kích thích đó không phải là yếu tố góp phần làm xảy ra chết,thương tật.

 • Cá nhân được bảo hiểm làm việc trên các thương thuyền, tham gia phục vụ trong hải quân, quân đội, không quân hay tham gia thử nghiệm bất kỳ phương tiện chuyên chở nào, hay khi tham gia vào các hoạt động ngoài khơi bao gồm nhưng không giới hạn bởi lặn, khoan dầu hay khai mỏ, chụp hình trên không hay tiến hành công việc liên quan đến chất nổ.

 • Bất kỳ tai nạn, mất mát, tổn thất, chi phí, chết, thương tật thân thể, ốm đau bệnh tật, tổn thương sức khoẻ, trách nhiệm thực tế hay trách nhiệm viện dẫn nào đối với khiếu nại hoặc các khiếu nại về tổn thất hay các tổn hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ, là hậu quả của, hay trong bất kỳ cách nào khác có liên quan tới amiăng hoặc nguyên liệu chứa amiăng dưới bất cứ hình thức hay số lượng nào;

 •  Bất kỳ tai nạn, mất mát, tổn thất, chi phí, chết, thương tật thân thể, ốm đau bệnh tật, tổn thương sức khoẻ, trách nhiệm thực tế hay trách nhiệm viện dẫn nào đối với khiếu nại hoặc các khiếu nại tổn thất trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ, là hậu quả của, hay được quy cho hay bị làm trầm trọng thêm bởi diethylstibesterol  (DES), chất dioxin, urea formaldehyde, SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng), HIV, AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch) hoặc phức hợp có liên quan đến AIDS (ARC) hoặc bất kỳ hội chứng hay điều kiện nào tương tự cho dù chúng được đặt tên như thế nào, nhiễm cúm A (H5N1)...

 • Cá nhân được bảo hiểm từ đủ 14 tuổi trở lên vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông.

Các điểm loại trừ riêng: Áp dụng riêng cho Điều kiện bảo hiểm 4 và/hoặc 5, BIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

 • Điều dưỡng, an dưỡng;

 • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ, khám giám định y khoa hoặc kiểm tra sức khỏe với mục đích phát hiện và chẩn đoán bệnh mà không liên quan đến việc điều trị ốm đau bệnh tật;

 • Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh tật bẩm sinh, những thương tật và chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm;

 • Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của Cá nhân được bảo hiểm mà không phải là phẫu thuật cần thiết và hợp lý theo chỉ định của bác sỹ;

 • Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, chuyển đổi giới tính, làm các bộ phận giả như chân tay giả, mắt giả, răng giả, thủy tinh thể giả, phục hồi chức năng; trừ trường hợp phục hồi chức năng sau tai nạn/ốm đau/bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm và tai nạn/ốm đau/bệnh tật này phải xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và đã được chi trả bảo hiểm trước đó,

 • Điều trị mụn trứng cá, tàn nhang.

 • Điều trị bệnh cận thị hoặc viễn thị, loạn thị;

 • Kế hoạch hoá sinh đẻ, hậu quả của phá thai do nguyên nhân tâm lý hay xã hội, điều trị vô sinh nam/nữ, thụ tinh nhân tạo, điều trị bất lực, hoặc thay đổi giới tính và bất kỳ hậu quả hay biến chứng nào từ những điều trị trên;

 • Điều trị kiểm soát trọng lượng cơ thể (tăng hoặc giảm cân);

 • Bệnh lao, bệnh giang mai, lậu và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác;

 • Bệnh nghề nghiệp trừ khi có thoả thuận khác và Người được bảo hiểm đồng ý đóng thêm phụ phí bảo hiểm.

 • Các chất bổ sung hoặc thay thế phục vụ cho việc ăn kiêng có sẵn trong tự nhiên và có thể được mua mà không cần chỉ định, bao gồm nhưng không giới hạn với các loại vitamin, khoáng chất và các chất hữu cơ (trừ trường hợp các loại vitamin có chỉ định của bác sỹ và các chi phí cho các loại thuốc này không lớn hơn chi phí thuốc điều trị).

 • Điều trị bệnh tâm thần/thần kinh hoặc rối loạn tâm thần… Điều trị rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, suy nhược và hội chứng căng thẳng do công việc (stress) hoặc các bệnh có liên quan từ hội chứng đó;

 • Điều trị tại phòng mạch bác sỹ tư, phòng nha tư nhân không có giấy phép hành nghề và không cung cấp được chứng từ/hóa đơn tài chính theo quy định trừ trường hợp có quy định khác được ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đông bảo hiểm.

 • Các bệnh phụ khoa, nam khoa;

 • Các biện pháp phòng ngừa bệnh như tiêm phòng trừ trường hợp tiêm phòng sau khi bị tai nạn hay súc vật, côn trùng cắn;

 • Cá nhân người được bảo hiểm hiến, cho bộ phận cơ thể.