Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
Đã được xác thực bởi ViCare

3.0 (4)
Giới thiệu

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, đảm trách nhiệm vụ bệnh viện vùng, có chức năng: khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho bệnh nhân các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc ở tuyến cao nhất. Tham gia đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, làm công tác chỉ đạo tuyến theo nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ sức khỏe nhân dân.

Đội ngũ
Các cơ sở trực thuộc