Giới thiệu

Bệnh viện Mắt Hà Nội được thành lập ngày 15/06/1995, tiền thân là đội Phòng chống mắt hột thuộc sở y tế Hà Nội từ năm 1954. Được sự giúp đỡ của các Sở ban ngành Hà Nội, Bộ y tế, viện Mắt Trung ương, bệnh viện Mắt Hà Nội không ngừng lớn mạnh, đoàn kết, sáng tạo, năng động trong công cuộc đổi mới đất nước, ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật của nhãn khoa thế giới. Trong vai trò là Bệnh viện chuyên khoa Mắt đầu ngành của Thành phố Hà Nội, bên cạnh nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật cao, Bệnh viện Mắt Hà Nội tăng cường công tác phòng chống mù lòa tại cộng đồng, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đào tạo cán bộ nhãn khoa màng lưới cơ sở, thực hiện các hoạt động truyền thông phòng bệnh, khám chữa bệnh về mắt cho nhân dân Thủ đô và ngoại tỉnh.

Đội ngũ
Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • 110 giường bệnh

 • Máy phẫu thuật Lasik

Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
 • Khám mắt

 • Điều trị lão thị

 • Điều trị viễn thị

 • Điều trị cận thị

 • Điều trị chắp ở trẻ em

 • Điều trị Lẹo ở trẻ em

 • Khúc xạ

 • Đo kính

 • Khám lâm sàng chung 

 • Đo nhãn áp 

 • Đo Javal  

 • Đo thị trường, ám điểm 

 • Thử kính loạn thị 

 • Soi đáy mắt 

 • Tiêm hậu nhãn cầu 01 mắt

 • Tiêm dưới kết mạc một mắt

 • Thông lệ đạo một mắt 

 • Thông lệ đạo hai mắt 

 • Chích chắp

 • Chích lẹo 

 • Lấy dị vật kết mạc nông,

 • Lấy dị vật kết mạcmột mắt 

 • Lấy dị vật kết mạc nông

 • Lấy dị vật kết mạc một mắt

 • Lấy dị vật kết mạc sâu

 • Lấy dị vật kết mạc một mắt

 • Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối

 • Phẫu thuật kết mạc - gây tê

 • Mổ quặm 01 mi - gây tê 

 • Mổ quặm 02 mi - gây tê 

 • Mổ quặm 03 mi - gây tê 

 • Mổ quặm 04 mi - gây tê 

 • Phẫu thuật mộng đơn thuần một một mắt - gây tê 

 • Phẫu thuật mộng đơn thuần một một mắt - gây mê 

 • Khâu da mi

 • Kết mạc mi bị rách - gây tê 

 • Khâu da mi

 • Kết mạc mi bị rách - gây mê 

 • Lấy dị vật giác mạc nông

 • Lấy dị vật giác mạc sâu

 • Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối

 • Phẫu thuật kết mạc - gây mê

 • Mổ quặm 01 mi - gây mê 

 • Mổ quặm 02 mi - gây mê 

 • Mổ quặm 03 mi - gây mê 

 • Mổ quặm 04 mi - gây mê 

 • Đo khúc xạ máy 

 • Nghiệm pháp phát hiện Glocom 

 • Điện chẩm  

 • Sắc giác 

 • Điện võng mạc 

 • Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo 

 • Đo thị lực khách quan 

 • Đánh bờ mi 

 • Chữa bỏng mắt hàn điện 

 • Rửa cùng đồ 1 mắt 

 • Điện di điều trị 

 • Múc nội nhãn 

 • Khoét bỏ nhãn cầu 

 • Nặn tuyến bờ mi 

 • Lấy sạn vôi kết mạc 

 • Đốt lông xiêu 

 • Phẫu thuật quặm bẩm sinh

 • Phẫu thuật quặm bẩm sinh

 • Phẫu thuật Epicanthus 

 • Phẫu thuật bệnh võng mạc trẻ đẻ non 

 • Rạch giác mạc nan hoa 

 • Rạch giác mạc nan hoa

 • Phẫu thuật lác có Faden 

 • Phẫu thuật tạo mí 

 • Phẫu thuật tạo mí

 • Phẫu thuật sụp mi 

 • Phẫu thuật lác 

 • Phẫu thuật lác 

 • Soi bóng đồng tử 

 • Phẫu thuật cắt bè 

 • Phẫu thuật đặt IOL

 • Phẫu thuật cắt bao sau 

 • Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao

 • Rạch góc tiền phòng 

 • Phẫu thuật cắt  thủy tinh thể  

 • Phẫu thuật cắt màng đồng tử 

 • Phẫu thuật cắt đặt ống Silicon tiền phòng 

 • Phẫu thuật u mi không vá da 

 • Phẫu thuật u có vá da và tạo hình 

 • Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt 

 • Phẫu thuật u kết mạc nông 

 • Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả 

 • Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả 

 • Phẫu thuật vá da điều trị lật mi 

 • Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết  hợp khâu mi 

 • Lấy dị vật tiền phòng 

 • Lấy dị vật hốc mắt 

 • Cắt dịch kính đơn thuần

 • Lấy dị vật nội nhãn 

 • Khâu giác mạc đơn thuần 

 • Khâu củng mạc đơn thuần 

 • Khâu củng giác mạc phức tạp 

 • Khâu giác mạc phức tạp 

 • Khâu củng mạc phức tạp 

 • Mở tiền phòng rửa máu

 • Mở tiền phòng rửa mủ 

 • Khâu phục hồi bờ mi 

 • Khâu vết thương phần mềm

 • Khâu vết thương tổn thương vùng 

 • Chích mủ hốc mắt 

 • Cắt bỏ túi lệ 

 • Cắt mộng áp Mytomycin 

 • Gọt giác mạc 

 • Nối thông lệ mũi

 • Khâu cò mi 

 • Phủ kết mạc 

 • Cắt u kết mạc không vá 

 • Ghép màng ối điều trị loét giác mạc 

 • Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc 

 • Ghép màng ối điều trị dính mi cầu

 • Ghép màng ối điều trị loét giác mạc lâu liền

 • Ghép màng ối điều trị thủng giác mạc 

 • Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân 

 • Quang đông thể mi điều trị Glôcôm 

 • Tạo hình vùng bè bằng Laser 

 • Cắt mống mắt chu biên bằng Laser  

 • Mở bao sau bằng Laser 

 • Chọc tháo dịch dưới hắc mạc

 • Bơm hơi tiền phòng 

 • Cắt bè áp MMC hoặc áp 5 FU 

 • Phẫu thuật lấy TTT ngoài bao

 • Đặt IOL

 • Cắt bè

 • Tháo dầu silicon phẫu thuật  

 • Điện đông thể mi 

 • Siêu âm điều trị 

 • Siêu âm chẩn đoán 

 • Điện rung mắt quang đông 

 • Sinh thiết u

 • Tế bào học

 • Dịch tổ chức 

 • Lấy huyết thanh đóng ống 

 • Cắt chỉ giác mạc 

 • Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân

 • Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc 

 • Tách dính mi cầu ghép kết mạc 

 • Phẫu thuật hẹp khe mi 

 • Phẫu thuật tháo cò mi 

 • Cắt bỏ u hạt

 • Cắt bỏ u gai kết mạc 

 • Cắt bỏ u bạch mạch kết mạc 

 • Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser - Excimer

 • Phẫu thuật đục TTT bằng phương pháp Phaco Ghép giác mạc

 • Phẫu thuật cắt dịch kính

 • điều trị bong võng mạc

 • Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên 

 • Cắt chỉ kết mạc 

 • Chụp OTC 

 • Bóc giả mạc 

 • Khoét nhãn cầu

 • Cắt bỏ nhãn cầu

 • Cắt bỏ mi

 • Cắt bỏ hố mắt ung thư 

 • Thể tích khối hồng cầu 

 • Máu lắng

 • Thời gian máu chảy 

 • Điện giải đồ (Na+, K+, CL+)

 • Định lượng Ca++ máu

 • Định lượng Albumine

 • Định lượng Creatine

 • Định lượng Globuline

 • Định lượng Glucose

 • Định lượng Phospho

 • Định lượng Protein toàn phần

 • Định lượng Ure

 • Định lượng Axit Uric

 • Định lượng amilaze

 • Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần

 • Các xét nghiệm BILIRUBIN trực tiếp

 • Các xét nghiệm BILIRUBIN gián tiếp

 • Các xét nghiệm các enzym

 • Định lượng Tryglyceride

 • Định lượng  Phopholipid hoặc Lipid toàn phần

 • Định lượng  Cholestrol toàn phần

 • Định lượng  HDL-cholestrol

 • Định lượng LDL - cholestrol 

 • Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi

 • HbA1C

 • Định lượng Protein niệu

 • Định lượng đường niệu

 • Tế bào cặn nước tiểu

 • Tế bào cặn Adis 

 • Soi trực tiếp nhuộm soi

 • Nhuộm Gram

 • Nhuộm xanh Methylen

 • Kháng sinh đồ 

 • Nuôi cấy định danh vi khuẩn

 • Nuôi cấy nấm

 • Định danh  

 • Điện tâm đồ

 • Phục hồi thị lực trẻ em

Ngôn ngữ (1)

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bệnh viện Mắt Hà Nội? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

 • Thái độ phục vụ:
 • Thời gian chờ đợi:
 • Vệ sinh, sạch sẽ:
Không

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét!

Phản hồi của bạn giúp ích cho cộng đồng khi chọn lựa cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác sĩ tốt nhất. Nó cũng góp phần giúp Bệnh viện Mắt Hà Nội để tăng chất lượng dịch vụ.

Hãy tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bạn về các cơ sở y tế và bác sĩ nhé!

 • C

  Nguyễn Đức C.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến Bệnh viện Mắt Hà Nội khoa khám bệnh. Thời gian đợi khám lâu, từ sáng đến 10h chưa đến lượt. Đây là lần đầu tiên tôi đi khám, bác sĩ khi tiếp xúc thì thấy tốt nhiệt tình, ân cần, chấp nhận được. Vệ sinh ở đây thì bình thường, hơi ẩm thấp. Tôi chuyển bảo hiểm từ tuyến dưới lên nên đợi lâu, chắc là khám dịch vụ thì sẽ nhanh và tốt hơn.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  17h12 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 3 0
 • lehungcaotuoi

  lần đầu tiên tôi biết bv mắt hà nội .tuy không khám bệnh ở đây .làm xn chụo mạch ký huỳnh quang +COT . bv thanh nhàn gửi lên gặp bs thanh chỉ đạo . nhận xét tuy hạ tầng từ thời pháp thuộc - nhưng sạch sẽ .ghế ngồi quạt mát - nước uống đầy đủ - lợi thế bv chỉ có điều trị mắt bệnh nhân đều khẻo mạnh ? về tinh thần khoa đáy mắt nhẹ nhàng lịch sự .tôi cảm ơn nguyễn tiến quyết đưa bệnh nhân đi chụp -đóng tiền chụp ít có bệnh nào có được nhân viên y tế giúp được như vậy ? các bv khác họ hướng dẫn thôi còn đi tìm ? đến bv tim hà nội họ khéo - nhưng không thật - bv mắt hà nội mộc mạc nhưng tình người có trong tâm họ ?

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  15h22 12-05-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • Đ

  Nguyễn Bá Đ.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến khám bệnh ở Bệnh viện Mắt Hà Nội thấy không hài lòng. Khám thì lòng và lòng vòng, làm thủ tục rất rắc rối. Chờ khám gần 3 tiếng đồng hồ mới được vào khám. Thái độ các bác sĩ hờ hững, hỏi qua quít cho xong. Nhà vệ sinh thì ghê lắm, cực kỳ bẩn. Không bao giờ có chuyện tôi giới thiệu người quen tới đây khám

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  18h14 29-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • Q

  Vũ Thị Q.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến khám ở khoa Phẫu thuật, mổ thủy tinh thể. Bác sĩ Nguyễn Như Quỳnh khám cho tôi. Tôi khá hài lòng. Bác sĩ làm việc nhanh, tốt, nhiệt tình. Vệ sinh sạch sẽ. Bác sĩ, y tá chăm sóc tận tình, có điều thu tiền gây thắc mắc.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  10h41 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • H

  Vũ Trung Hiếu

  Tôi thấy hài lòng với tác phong làm việc của bộ phận tiếp đón và thu tiền còn rất không hài lòng với bác sĩ khám ở phòng 202 cụ thể là 1 b.si nữ trẻ deo kính và 1 b.s toc ngắn cùng làm.B.si trẻ đeo kính nói năng cộc lốc,không tôn trọng người già còn b.sĩ nữ tóc ngắn thì như khinh người ấy,bệnh nhân có khi đang ngồi khám hỏi cũng không buồn trả lời.Tình trạng này lặp đi lặp lại từ khi tôi đưa bố tôi vào viện hôm T2 ngày 8/4/19.Điều trị bệnh thì người ta cầ phải biết bệnh của người ta ra sao nhưng khám xong hỏi thì b.sĩ nữ tóc ngắn đó coi như điếc không thèm trả lời luôn mặc dù bệnh nhân hỏi lại mấy lần.tôi cảm giác như kiểu khinh người,không tôn trọng bệnh nhân.Nếu có người quen cần khám tôi cũng không bao giờ giới thiệu đến bệnh viện này nữa

  • Thái độ phục vụ:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  11h23 10-04-2019

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Lê Thị T.

  Ở bệnh viện Mắt Hà Nội, các y bác sĩ có thái độ niềm nở, nhiệt tình. Tôi đến đó vì chuyển viện cho con và thăm người nhà. Tuy nhiên vệ sinh còn kém. Thủ tục rườm rà nên đợi lâu. Các nước khác, bác sĩ đi tiền bệnh nhân còn ở Việt Nam thì bệnh nhân đi tiền bác sĩ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  14h45 08-12-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • V

  Nguyễn Văn V.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến khám ở Bệnh viện Mắt Hà Nội, khoa Khám bệnh. Tôi đợi tương đối lâu, nếu có 2 người cùng xếp số thì nhanh, nhưng vì chỉ có 1 người nên rất lâu. Bác sĩ cũng nhiệt tình, vệ sinh sạch sẽ khang trang. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu người quen ở địa phương, cứ Bệnh viện Mắt Hà Nội khám. Nói chung tôi hài lòng về Bệnh viện.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  19h57 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • B

  Nguyễn Đức B.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám võng mạc khoa Đáy mắt - Giác mạc ở Bệnh viện mắt Hà Nội (vì tôi có bảo hiểm y tế ở đây). Tôi điều trị ở đây nhiều năm, gần 10 năm rồi, luôn luôn vào đây khám. Tôi cảm thấy hài lòng với bệnh viện này. Chờ khám cũng bình thường, tác phong làm việc của các bác sĩ rất tốt. Thái độ y bác sĩ hài hòa. Tôi khám bác sĩ Huyền. Vệ sinh trước đây thì kém, thiếu nước nhưng bây giờ thì tốt rồi. Nếu có người quen muốn đến khám chữa bệnh thì sẽ giới thiệu đến đây nhưng tốt nhất phải đúng tuyến để có thể khám bảo hiểm.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  19h48 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • V

  Nguyễn Thị V.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đưa con đi khám ở bệnh viện Mắt Hà Nội. Tôi chờ khám theo số thứ tự, đợi từ nửa đến 1 tiếng. Thái độ bác sĩ trực tiếp khám nhiệt tình, nhưng vệ sinh chỉ tương đối thôi, không được sạch sẽ lắm. Nếu ai khám bảo hiểm tôi sẽ giới thiệu đến đây, ở đây khám chuyển tuyến bảo hiểm cũng khá ổn.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  19h38 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Nguyễn Thu T.

  Tôi đến khám ở Bệnh viện Mắt Hà Nội. Nói chung, tôi cảm thấy khá là hài lòng với bệnh viện. Bác sĩ tận tình, giải thích với bệnh nhân cũng rõ ràng nữa. Tôi đến thì được khám luôn và khám nhanh vì có ít bệnh nhân. Nếu có người quen muốn đến khám chữa bệnh thì tôi sẽ giới thiệu đến đây khám vì bác sĩ nhiệt tình. Vệ sinh ở đây cũng ổn, do không đông lắm. Tôi được người quen giới thiệu đến đây.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  19h15 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Phạm Thị H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Nói chung là thấy cũng được, hài lòng, bác sĩ cũng chu đáo. Thời gian chờ bình thường, lúc nhanh, lúc chậm tùy vào từng hôm đông bệnh nhân hay không. Thái độ khám chữa bệnh của bác sĩ nhiệt tình, tốt. Vệ sinh ở đây sạch sẽ, chu đáo. Nếu có người quen muốn đến khám chữa bệnh thì tôi sẽ giới thiệu đến đây tại thấy bệnh viện cũng tốt. Tôi đến đây khám do có người nhà giới thiệu.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  18h30 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • L

  Lê Tùng L.

  Tôi đã đến khám ở Bệnh viện Mắt Hà Nội và thấy ở đây cũng bình thường về cơ sở y tế. Tôi phải chờ lâu để đến lượt khám của mình. Thái độ khám chữa bệnh của bác sĩ ổn. Vệ sinh ổn, sạch sẽ. Nếu có người quen muốn đến khám chữa bệnh thì tôi sẽ không giới thiệu đến đây vì phải chờ rất lâu. Trước khi đến khám thì tôi không tìm hiểu gì trước. Lúc đầu định đến Bệnh viện Mắt Trung ương nhưng đông quá nên phải sang đây.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  18h12 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Dương Quỳnh H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, ở khoa Khám bệnh. Thời gian đợi khám bình thường, mà khám ở đâu cũng phải đợi thôi. Thái độ bác sĩ cũng nhiệt tình, vệ sinh cũng được. Tôi sẽ giới thiệu người thân đến đây khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  18h09 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Nguyễn Thị H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám bệnh ở khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tôi đợi khá nhanh (khoảng 30 phút). Bác sĩ ở đây tận tình, vệ sinh thì sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu người quen đến đây thăm khám nếu có nhu cầu.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  17h07 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • A

  Vũ Đình A.

  Tôi đến khám ở Bệnh viện Mắt Hà Nội thấy rất ổn, không vấn đề gì. Chờ khám nhanh, khám nhiều phòng thì kiểu gì cũng mất cả buổi sáng. Bác sĩ tận tình, tôi khám bác sĩ Nguyễn Văn Quang. Vệ sinh tương đối ổn định, cũng được gọi là sạch sẽ. Nếu có người quen muốn khám bệnh thì tôi sẽ giới thiệu đến đây vì thấy cũng hợp lý do không phải đợi lâu trong khi trang thiết bị cũng hiện đại như nhau. Trước khi đến khám thì tôi đã tìm hiểu bệnh viện trên mạng và qua người quen.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  16h57 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Nguyễn Thị T.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đưa cháu ngoại đi khám mắt ở Bệnh viện Mắt Hà Nội. Thời gian đợi cũng lâu tương đối. Tôi khám tự nguyện nên bác sĩ rất là tốt, rất nhiệt tình chu đáo, nhưng khám dịch vụ thì thái độ bác sĩ vứt đi, không chấp nhận được. Vệ sinh bình thường, nhưng nói chung là bẩn. Tôi chỉ giới thiệu người quen nếu muốn khám theo yêu cầu thôi, vì dù khám ở đây nhiều nhưng tôi chỉ hài lòng với dịch vụ khám theo yêu cầu.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  16h19 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến khám ở Bệnh viện mắt Hà Nội. Chờ khám cũng nhanh thôi, khoảng 1 tiếng. Ở đây dịch vụ tốt, bác sĩ tận tình. Tôi chữa trị ở khoa Đáy mắt, khám bác sĩ Hoa, thấy bác sĩ tốt. Vệ sinh thì chưa tốt lắm, giấy vứt bừa bãi. Nếu có người quen muốn chữa bệnh thì tôi sẽ giới thiệu đến đây. Tôi đi khám theo đúng tuyến, khám theo bảo hiểm chứ không khám tự do.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  16h00 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • D

  Đặng Văn D.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám bệnh nội khoa ở khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tôi đợi khám nhanh, chỉ khoảng 20 phút. Bác sĩ thì tốt và nhiệt tình, vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên tôi không giới thiệu ai đến đây được do nhà ở xa, vì mẹ tôi bảo lên đây khám nên tôi mới đi khám thôi.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  15h18 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Doãn H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội. Mẹ tôi khám ở đây, mổ thay thủy tinh thể nhanh, không đợi lâu, có người hướng dẫn, người nhà không cần làm thủ tục luôn, thái độ bác sĩ chu đáo. Vệ sinh chắc chắn tốt hơn Bệnh viện Mắt Hà Nội, ngoài ra có xe đưa đón khi khám bệnh. Nếu có người quen muốn khám dịch vụ tại đây, tôi sẽ giới thiệu.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  14h23 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • B

  Nguyễn Phương B.

  Tôi đưa người nhà đi khám ở Bệnh viện Mắt Hà Nội, khoa Khám bệnh. Thời gian chờ đợi khá lâu, gần 1 tiếng. Vệ sinh thì được, mặc dù cơ sở y tế trông hơi cũ. Tuy nhiên, tôi sẽ không giới thiệu người quen vì khám ở đây vì việc khám ở đâu nên do bác sĩ chỉ định.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  14h12 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Đỗ Bá T.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám bệnh ở Bệnh viện Mắt Hà Nội, khoa Tổng hợp. Mắt tôi bị glocom. Tôi đợi khám nhanh, vào một lúc là ra luôn, tầm 15 phút. Thái độ bác sĩ thì tốt và nhiệt tình. Vệ sinh Bệnh viện sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu người quen đến đây thăm khám. Tôi cũng được người nhà giới thiệu đến vì danh tiếng của Bệnh viện rất lớn. Nhìn chung tôi hài lòng về chất lượng dịch vụ ở đây.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  14h03 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • K

  Nguyễn Trung K.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến khám giác mạc ở Bệnh viện mắt Hà Nội. Nói chung tôi hài lòng đối với thái độ của nhân viên và dịch vụ. Thời gian chờ khám cũng chậm, khoảng nửa tiếng. Thái độ chữa bệnh của các y bác sĩ nhiệt tình, tốt. Vệ sinh nói chung sạch sẽ. Nếu người nhà cần khám chữa bệnh thì tôi sẽ giới thiệu đến đây. Tôi được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên theo bảo hiểm. Tôi cứ thế đến khám thôi chứ không tìm hiểu gì trước cả.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  13h52 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Vũ Kim N.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, khoa Khám bệnh. Thời gian tôi đợi khám rất lâu, tôi không hài lòng lắm về vấn đề này. Thái độ bác sĩ thì bình thường, vệ sinh cũng bình thường, nhưng mà không tìm thấy chỗ uống nước. Tôi có giới thiệu người khác đến bệnh viện này.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  13h22 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Lưu Hoàng H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám ở bệnh viện Mắt Hà Nội. Đối với bệnh viện này thì tôi thấy cũng bình thường. Chờ đến lượt mình khám cũng lâu, khoảng tầm 40 phút. Thái độ bác sĩ chỉ bảo tận tình. Bác sĩ Hằng khám cho tôi. Vệ sinh bệnh viện được, nói chung sạch sẽ. Nếu có người quen muốn đến khám chữa bệnh tôi sẽ giới thiệu đến đây vì theo tôi thấy nếu bị bệnh về mắt thì khám ở đây là được rồi. Người nhà giới thiệu tôi đến đây khám. Ngoài ra thì tôi không khám ở bệnh viện, cơ sở y tế nào khác.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h25 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • S

  Vương Thị S.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  12h23 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • O

  Vũ Thị O.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám ở bệnh viện Mắt Hà Nội. Lần đầu đến đây khám thì thấy cũng tốt, nhân viên cũng nhiệt tình, bác sĩ khám kĩ, thời gian chờ đến lượt khám nhanh, bất kể số lượng bệnh nhân có đông hay không. Nhân viên bệnh viện làm việc, hướng dẫn rất nhanh, nhiệt tình, ra tận nơi hướng dẫn. Thái độ khám bệnh của y bác sĩ cũng nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn bệnh nhân đến nơi đến chốn chứ không đến nỗi như các bệnh viện khác. Vệ sinh sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Nếu có người quen muốn đến khám chữa bệnh thì tôi sẽ giới thiệu đến khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h14 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Nguyễn Văn T.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám bệnh ở khoa Khám bệnh, bệnh viện Mắt Hà Nội, cảm thấy dịch vụ khá an tâm. Nếu khám vào thứ 2 thì đợi hơi lâu. Ở đây bác sĩ khám tốt, nhiệt tình, vệ sinh cũng tốt. Nếu có người quen tôi sẽ giới thiệun đến đây, vì bác sĩ ở đây nhã nhặn, không như bên Trung ương hay gắt gỏng, khó tính.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  10h32 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Tôi đến khám ở Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tôi phải chờ rất lâu để được khám, gần 2 tiếng liền từ lúc 9h hơn đến 10h30. Chất lượng khám chữa bệnh cũng bình thường, khám qua loa. Vệ sinh bình thường, khá là sạch. Nếu có người quen muốn đến khám chữa bệnh thì sẽ không giới thiệu đến đây vì đông. Tôi không tìm hiểu gì trước khi đến khám chữa bệnh vì được chuyển viện theo Bảo hiểm y tế.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  10h20 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • O

  Trần Thị Kim O.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi phải đợi lâu do người khám mắt đông, nhưng được cái là bác sĩ nhiệt tình. Vệ sinh thì hơi bẩn. Hôm nay tôi mới khám mới khám ở đây lần đầu, mọi khi khám ngoài. Khám trong này dịch vụ được, mát mẻ nên tôi khá hài lòng

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  10h07 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Trần Thị H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến khám ở Bệnh viện mắt Hà Nội, khám khoa Đáy mắt. Tôi cảm thấy rất hài lòng, hài lòng về thái độ phục vụ. Chờ đến lượt khám thì cũng hơi lâu, đặc biệt là chậm ở khâu làm thủ tục. Thái độ bác sĩ khám chữa bệnh tốt, nhiệt tình. Tôi khám bác sĩ Phương. Vệ sinh bệnh viện sạch sẽ. Trong trường hợp người thân muốn khám thì tôi sẽ giới thiệu đến đây. Bệnh viện tuyến dưới chuyển tôi lên bệnh viện này theo Bảo hiểm y tế.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  08h06 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Hoàng Thị T.

  Tôi đến khám ở Bệnh viện Mắt Hà Nội. Nói chung là tôi cảm thấy hài lòng, yên tâm khi khám ở đây. Chờ đến lượt mình khám cũng nhanh mặc dù số lượng người khám đông. Nếu có người quen muốn đến khám chữa bệnh thì tôi sẽ giới thiệu đến đây vì bác sĩ ở đây cũng quan tâm, vệ sinh ở đây lại sạch sẽ. Tôi được bác sĩ giới thiệu đến khám chứ cũng không phải tự biết đến đây đâu.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  07h54 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Nguyễn Mạnh H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám bệnh ở Bệnh viện Mắt Hà Nội, khoa tổng hợp. Tôi đợi khám cũng nhanh, theo số thứ tự nên đỡ hơn xưa nhiều nhưng nhiều lúc cũng tùy thuộc số lượng bệnh nhân và phòng khám. Bác sĩ rất nhiệt tình, mềm mỏng. Vệ sinh ở đây rất sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu người quen đến khám, nhưng cũng tùy điều kiện kinh tế và thời gian. Nói chung tôi cũng hài lòng về mức giá, tuy giá rẻ nhưng dịch vụ rất ổn.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  07h53 08-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Q

  Vũ Văn Q.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám ở Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tôi thấy thời gian chờ cũng nhanh, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bác sĩ cũng nhiệt tình. Vệ sinh thì cũng sạch sẽ. Tôi khá hài lòng về bệnh viện nhưng chắc tôi không giời thiệu cho ai cả vì tôi ngại với cả nhà tôi cũng xa.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  08h04 29-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Nguyễn Văn H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi chuyển tuyến Bảo hiểm y tế đến Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tôi thấy thời gian chờ khá nhanh. Bác sĩ, y tá thì niềm nở, chu đáo, tận tình. Vệ sinh cũng sạch sẽ. Tôi hoàn toàn hài lòng với bệnh viện này và sẽ giới thiệu cho người thân tới đâ khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  07h19 29-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Nguyễn Thị H.

  Thái độ bác sĩ của bệnh viện Mắt Hà Nội không bằng bệnh viện đa khoa Thăng Long. Nhìn chung nhà vệ sinh bệnh viện nào cũng bẩn. Chất lượng dịch vụ ở đây tốt nên tôi sẽ giới thiệu người quen tới đây khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  14h41 27-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Nguyễn Tiến N.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi mới vào mấy hôm nay. Bác sĩ Linh điều trị tôi thấy hài lòng. Bác sĩ tốt, vệ sinh bẩn, thiếu nước. Tôi sẽ giới thiệu cho người quen đến đây vì máy móc hiện đại.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  19h36 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • M

  Lê Thị Ngọc M.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy tốt, hài lòng. đợi khám không lâu lắm. Bác sĩ tốt. Nhà vệ sinh thì rất bẩn, cơ sở vật chất kém. Tôi sẽ giới thiệu cho người quen đến khám vì tin tưởng vào chuyên môn của bác sĩ

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  19h10 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Bùi Thị N.

  Tôi khám ở khoa Phẫu thuật khúc xạ, được bác sĩ Thanh khám. Bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tốt. Tôi chờ khám nhanh. Vệ sinh tương đối sạch. Tôi sẽ giới thiệu người quen đến khám

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  18h54 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Bà N.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Bà thấy hài lòng với bệnh viện, khám nhanh, chờ xét nghiệm thôi. Bác sĩ tốt, 1 ngày 4 lần thuốc tra, 2 lần thuốc uống, còn phát thuốc lọ nữa trung bình ngày 10 lần. Vệ sinh sạch sẽ. Bà có giới thiệu vì bệnh viện tốt, bác sĩ nhiệt tình quan tâm.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  17h40 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Q

  Vũ Thị Q.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy bệnh viện chữa bệnh cũng được, hài lòng. Đến giờ là khám, không lâu. Bác sĩ tốt, vệ sinh hơi bẩn, không sạch như khoa trên. Tôi khám tự nguyện

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  17h23 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng với bệnh viện. Thời gian đợi khám nhanh. Bác sĩ vui vẻ, nhẹ nhàng. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  16h47 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng. khám nhanh, đợi 1 tí thôi. Bác sĩ tốt. Vệ sinh cũng tương đối sạch. Tôi sẽ giới thiệu cho người quen đến đây

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  16h22 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Tôi đưa con đi điều trị nhược thị được 4 tháng, mỗi lần khám 1 bác sĩ ở khoa Tập nhược thị. Tôi thấy hài lòng. khám nhanh, đến theo giờ. Bác sĩ tốt. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  16h18 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • D

  Đỗ Thị D.

  Tôi đưa con đi tập nhược thị được một tuần. Bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, niềm nở. Tôi thấy hài lòng. Tôi khám nhanh. Vệ sinh sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu bệnh viện cho người quen.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  15h47 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Đ

  Lê văn Đ.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng với bệnh viện, bác sĩ khám nhanh, tốt, niềm nở. Vệ sinh sạch sẽ. Tôi không giới thiệu vì từ tuyến huyện chuyển lên đây.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  14h49 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • L

  Vũ Thị L.

  Tôi đưa cháu đi khám ở khoa Tập nhược thị, đi được 10 ngày. Tôi phải chờ khám. Tôi thấy hài lòng vì bác sĩ tận tình, khám thì nhanh, làm luôn. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  14h30 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Nguyễn Đức T.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Bác sĩ Thủy (khám thủy tinh thế), bác sĩ Tuấn (khám giác mạc). tôi thấy Hài lòng. đợi khám Lâu, thủ tục rườm rà nhưng được cái bác sĩ tốt. Hệ thống nhà vệ sinh bẩn. Tầng 1 tầng 2 nhiều rác. Tôi sẽ giới thiệu người quen đến vì khám mắt thì phải về đây rồi, ko thể vào Thanh nhàn hay Bạch Mai được.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  14h22 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Nguyễn Thị Hồng

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Bác sĩ Quang khám cho tôi. Tôi thấy hài lòng, đợi hơi lâu nhưng bác sĩ tốt. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  14h03 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Chị H.

  Tôi thấy hài lòng với dịch vụ của bệnh viện. Thời gian đợi nhanh, vào theo giờ. Bác sĩ thì tốt. Vệ sinh bình thường.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  13h14 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Đỗ Văn N.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng với bệnh viện. Thời gian đợi kham hơi lâu, đông, tùy ngày, như hôm nay thì nhanh, vắng. Bác sĩ tốt. Vệ sinh tốt, sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h42 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Nguyễn Vĩnh T.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi hài lòng với dịch vụ của bệnh viện. Bệnh viện vắng, đợi không lâu lắm. Bác sĩ tốt. Vệ sinh sạch sẽ. Nhưng cũng chưa biết tôi có giới thiệu không còn tùy bệnh.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  12h40 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • D

  Đỗ Thị D.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng với bệnh viện. Bác sĩ nhiệt tình, niềm nở, khám nhanh, khám kĩ. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h28 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Đ

  Lê văn Đ.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hải khám tôi thấy hài lòng. khám nhanh, tôi được bác sĩ đưa đi. Bác sĩ tốt. Vệ sinh sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu người quen tới bác sĩ Hải.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  11h30 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Tôi thấy hài lòng với bệnh viện. Thời gian đợi nhanh. Bác sĩ tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, nhã nhặn hơn Mắt Trung ương. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h15 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Đỗ Văn N.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi nằm đây được 10 ngày cảm thấy hài lòng. Thời gian đợi bình thường, tùy ngày, chiều thì nhanh, sáng thì lâu, đến sớm thì nhanh, muộn thì lâu. Bác sĩ tận tình. Vệ sinh sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu cho người quen đến khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h06 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Nguyễn Tấn N.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi hài lòng, đượi khám nhanh do hôm nay vắng. Thái độ bác sĩ tốt. Vệ sinh bình thường. tôi sẽ giới thiệu cho người quen nhưng nhiều phòng, phải tùy bệnh, khám theo phòng tôi mới giới thiệu.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  10h59 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Chị H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng với bệnh viện. Thời gian đợi nhanh, nhiều phòng khám. Bác sĩ nhẹ nhàng. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  10h52 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Bùi Thị N.

  Tôi đưa cháu đi khám tập nhược thị được 9 ngày. Tôi thấy hài lòng, bệnh viện tương đối tốt. Tôi thấy khám nhanh, nếu đông thì xếp hàng chờ. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  10h38 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng. khám nhanh. Bác sĩ tốt, ko gây khó khăn gì cho bệnh nhân. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  09h55 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Bà N.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Bà thấy hài lòng, khám nhanh, gọi lần lượt, có thứ tự, không phải chen nhau. Bác sĩ tốt. Vệ sinh bẩn.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  09h32 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • L

  Nguyễn Kim L.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Bác sĩ Đỗ Anh Tuấn khám cho tôi. Tôi thấy hài lòng, bác sĩ khám nhanh, tốt. Vệ sinh chưa được sạch lắm. Tôi sẽ giới thiệu cho người thân đến bác sĩ Tuấn nếu bệnh nhẹ, nếu mổ thì sang Mắt Trung ương.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  08h52 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Q

  Vũ Thị Q.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Bác sĩ Trang, bác sĩ Tâm, bác sĩ Nguyên khám cho tôi, mặc dù đợi lâu nhưng được cái bác sĩ tốt, vệ sinh sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu cho người quen đến khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  08h31 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • B

  Nguyễn Thị B.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Đáy mắt - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng. tôi vừa vào viện nên cũng không rõ nhanh hay chậm. Bác sĩ tốt. Bệnh viện thoải mái, sạch sẽ. Nhà vệ sinh sạch sẽ nhưng hơi xa.

  • Thái độ phục vụ:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  08h16 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Thùy T.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Mình khám ở đây cũng nhiều lần. Bác sĩ Quang khám. Mình cảm thấy hài lòng với bệnh viện, khám nhanh. Bác sĩ cũng được. Vệ sinh bình thường. Mình sẽ giới thiệu người quen đến khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  08h11 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Nguyễn Đức T.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng với bệnh viện mặc dù đợi lâu do đông bệnh nhân mà. Bác sĩ đạt tiêu chuẩn, tốt. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  07h59 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Bác sĩ Lê Thị Bích Diệp khám tôi thấy Hài lòng. đợi lâu nếu đến vào giờ cao điểm. Bác sĩ tốt. Vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  07h03 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi đến cái bác sĩ làm cho ngay, bác sĩ nhiệt tình, vệ sinh sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu cho người quen đến khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  15h23 24-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • D

  Đỗ Thị D.

  Tôi đưa con đi Tập nhược thị, được 20 ngày. Tôi thây hài lòng, khám dịch vụ nhanh, bác sĩ nhiệt tình tư vấn cho bố mẹ cho cháu tập như thế nào. Vệ sinh bình thường. Tôi có giới thiệu người quen đến đây

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h13 24-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi khám nhiều bác sĩ, thấy hài lòng. Bác sĩ chăm sóc nhiệt tình, thời gian đợi nhanh. Vệ sinh sạch sẽ không mùi gì.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h07 24-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Giấu tên

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội)

  Tôi thấy hài lòng, không phải đợi lâu. Bệnh viện không đông lắm, bác sĩ nhiệt tình, vệ sinh sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h56 24-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Vũ Thị T.

  Bác sĩ nhiệt tình với các cháu bảo ban các cháu. Tôi thấy hài lòng, thời gian đợi nhanh, tập hàng ngày, tập nhược thị. Vệ sinh sạch sẽ. Tôi có giới thiệu cho người quen tới đây.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  08h36 24-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Nguyễn Văn H.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  15h08 23-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • L

  Bùi Văn L.

  Tôi đến để thay tinh thể, khám và điều trị, cũng hài lòng, thời gian nhanh, bác sĩ được, vệ sinh sạch sẽ, có giới thiệu.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  14h50 23-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Bùi Thị T.

  Tôi khám ở Bệnh viện mắt Hà Nội. Thái độ phục vụ ở đây cũng được. Tôi thấy nếu bệnh nhân đông thì lâu, vắng thì nhanh. Bây giờ thời gian chờ đã nhanh hơn xưa rồi. Vệ sinh ở đây cung khá sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  13h21 23-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Root Admin

  Tôi đến khám mắt dịch vụ, đến buổi chiều, không đông lắm nên chỉ phải đợi khoảng 10 phút. Bác sĩ khám và đưa ra kết luận rất nhanh, tôi muốn hỏi cụ thể hơn nhưng bác sĩ không nói gì thêm.

  Khu vực ngồi đợi có mái che nhưng là ở ngoài sân, có thể sẽ bất tiện cho bệnh nhân những ngày thời tiết khắc nghiệt.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  09h57 15-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Võ Hồng Hạnh

  Tôi thấy bệnh viện vệ sinh sạch sẽ, thái độ của bác sĩ khá tốt. Tôi khám theo bảo hiểm và không phải đợi lâu.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  16h28 25-07-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • X

  Nguyễn Thị X.

  Ở đây vắng hơn so với Bệnh viện Mắt Trung ương nên tôi không phải chờ lâu, về thái độ của bác sĩ thì có người nhiệt tình có người không, nói chung là tùy người. Vệ sinh ở đây theo tôi thấy là bẩn. Về mức độ hài lòng thì tôi thấy cũng bình thường chưa hài lòng lắm.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  14h07 08-05-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày