Giới thiệu

Bệnh viện Mắt Việt Nhật được sáng lập bởi bác sỹ Nhãn khoa người Nhật Bản, thiết kế phù hợp với phong cách Nhật, Kiến trúc sư đã từng thiết kế trên 70 bệnh viện Mắt tại Nhật. Bệnh Viện Mắt Việt Nhật có sự phối hợp giữa các chuyên gia Nhãn khoa Việt Nam và Nhật Bản và hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngoài ra, còn hợp tác với các cá nhân, tổ chức để thực hiện các chương trình phẫu thuật mắt nhân đạo – từ thiện.

Đội ngũ
Chi phí

Khám mắt người lớn

100.000VNĐ

Khám mắt trẻ em

100.000VNĐ

Khám mắt chuyên gia

1.000.000VNĐ

Đo nhãn áp

50.000VNĐ

Đo khúc xạ + thử kính (khúc xạ liệt điều tiết tùy từng trường hợp cụ thể)

50.000VNĐ

Tái khám, theo dõi điều trị ngoại trú lần đầu

miễn phí

Đo thị trường tự động 1 mắt

150.000VNĐ

Chụp đáy mắt (màu)

200.000VNĐ

Chụp đáy mắt có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch (không bao gồm thuốc)

360.000VNĐ

Siêu âm A

100.000VNĐ

Siêu âm B

100.000VNĐ

Siêu âm A, B

150.000VNĐ

Đo đọ dày giác mạc

300.000VNĐ

Chụp Topography

300.000VNĐ

Nghiệm pháp phát hiện sớm

100.000VNĐ

Đo tính công suất TTT nhân tạo

100.000VNĐ

Theo dõi nhãn áp 3 ngày liên tục (2 lần/ngày)

200.000VNĐ

Soi góc tiền phòng

100.000VNĐ

OCT

300.000VNĐ

Ảnh sinh hiển vi (ảnh 13*18)

100.000VNĐ

Hội chẩn chuyên khoa sâu

200.000VNĐ

Tập nhược thị

2.000.000VNĐ

Đo huyết áp

20.000VNĐ

Tiêm dưới kết mạc

100.000VNĐ

Tiêm hậu nhãn cầu

100.000VNĐ

Tiêm cạnh nhãn cầu

100.000VNĐ

Tiêm nội nhãn

100.000VNĐ

Cắt chỉ da mi

100.000VNĐ

Cắt chỉ kết mạc

100.000VNĐ

Cắt chỉ giác mạc

100.000VNĐ

Lấy dị vật kết mạc

100.000VNĐ

Lấy dị vật giác mạc nông

150.000VNĐ

Lấy dị vật giác mạc sâu (đơn giản)

300.000VNĐ

Lấy dị vật giác mạc sâu (phức tạp)

600.000VNĐ

Lấy dị vật củng mạc

300.000VNĐ

Lấy sạn vôi (tùy thuộc số lượng)

100.000VNĐ

Bóc giả mạc

100.000VNĐ

Bơm rửa lệ đạo

100.000VNĐ

Thông lệ đạo người lớn

150.000VNĐ

Thông lệ đạo trẻ em 1 mắt

150.000VNĐ

Thông lệ đạo trẻ em 2 mắt

300.000VNĐ

Tẩy nốt ruồi thẩm mỹ (1 nốt)

200.000VNĐ

Tẩy nốt ruồi đặc biệt (1 nốt)

500.000VNĐ

Đốt lông xiêu ( tùy theo số lượng) 1 mi

100.000VNĐ

Nhổ lông xiêu 1 mi

50.000VNĐ

Đốt Papilloma

800.000VNĐ

Chích chắp sẹo

200.000VNĐ

Chích mù hốc mắt

500.000VNĐ

Nặn tuyến bờ mi

50.000VNĐ

Đánh bờ mi

50.000VNĐ

Rửa cùng đồ, sơ cứu chấn thương bỏng mắt do hóa chất

300.000VNĐ

Rửa cùng đồ, xử trí bỏng mắt do tia lửa hàn

300.000VNĐ

Khâu kết mạc sau sang chấn

1.000.000VNĐ

Khâu da mi sau sang chấn

1.000.000VNĐ

Khâu kết mạc, da mi sau sang chấn

2.000.000VNĐ

Khâu phục hồi bờ mi 1 mi

2.500.000VNĐ

Khâu vết thương phần mềm nông ở mắt 1 bên

1.500.000VNĐ

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 1 tiêu bản

500.000VNĐ

Rửa cùng đồ, kết mạc

100.000VNĐ

Tiêm bắp

100.000VNĐ

Tiêm tĩnh mạch

100.000VNĐ

Thay băng

50.000VNĐ

Soi đáy mắt

50.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng - vá kết mạc

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng tái phát - vá kết mạc

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng kép - vá kết mạc

3.500.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng dính mi cầu, tạo hình cung đồ

5.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng áp Mytomycin C

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật quặm 1 mi

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật quặm 2 mi

3.800.000VNĐ

Phẫu thuật quặm 3 mi

5.600.000VNĐ

Phẫu thuật quặm 4 mi

7.500.000VNĐ

Phẫu thuật lác điều trị 

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật lác thẩm mỹ

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật sụp mi điều trị

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật sụp mi thẩm mỹ

5.000.000VNĐ

Phẫu thuật Epicanthus

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt da mi thừa

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật u kết mạc không vá

1.500.000VNĐ

Phẫu thuật u kết mạc nông có vá

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật u mi không vá da

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật u mi có vá da

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

5.000.000VNĐ

Phẫu thuật khâu cò mi

1.000.000VNĐ

Phẫu thuật tháo cò mi

300.000VNĐ

Múc nội nhãn đặt cuốn rốn

2.000.000VNĐ

Múc nội nhãn đặt bi, lắp mắt giả

3.000.000VNĐ

Khoét bỏ nhãn cầu

2.000.000VNĐ

Nối lệ quản kết hợp khâu mi (đơn giản) (không bao gồm silicon)

3.000.000VNĐ

Nối lệ quản kết hợp khâu mi (phức tạp) (không bao gồm silicon)

4.000.000VNĐ

Tiếp khẩu lệ mũi 1 bên

6.000.000VNĐ

Cắt bỏ túi lệ 1 bên

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật tạo hình 2 mí 1 mắt 2 mí

3.500.000VNĐ

Phẫu thuật vá da điều trị lật mí

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật hẹp khe mi 2mawts

5.000.000VNĐ

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật phủ kết mạc

1.000.000VNĐ

Phẫu thuật phủ kết mạc, lắp mắt giả

720.000VNĐ

Phẫu thuật tách dĩnh mi cầu ghép kết mạc

3.000.000VNĐ

Laser đáy mắt

1.000.000VNĐ

Laser đục bao sau

1.000.000VNĐ

Laser mống mắt chu biên

1.000.000VNĐ

Tạo hình vùng bẻ bằng laser

1.500.000VNĐ

Quang đông thể mi điều trị glocom

1.000.000VNĐ

Điện đông thể mi

1.000.000VNĐ

Gọt giác mạc

1.500.000VNĐ

U gai sắc tố

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật u mỡ

2.000.000VNĐ

Loại T3 đa tiêu loại I

25.000.000

Loại T3 đa tiêu loại II

22.000.000

Loại cận thị

35.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 1

8.500.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 2

7.200.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 3

6.500.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 4

5.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL cứng

4.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 1 + cắt bề củng mạc

10.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 2 + cắt bề củng mạc

9.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 3 + cắt bề củng mạc

8.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL cứng + cắt bề củng mạc

6.500.000

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao + IOL cứng

3.000.000

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao + IOL cứng + cắt bè

5.500.000

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

3.000.000

Phẫu thuật đặt IOL lần 2

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật cắt bao sau

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

1.500.000VNĐ

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể (lệch...) Treo IOL không bao gồm thủy tinh thể nhân tạo và chỉ

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt bè cũng mạc

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt bè áp Mytomycin C hoặc 5 FU

3.500.000VNĐ

Phẫu thuật rạch góc tiền phòng

710.000VNĐ

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

1.000.000VNĐ

Phẫu thuật mở tiền phòng rửa máu/ mủ

1.530.000VNĐ

Phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng

2.100.000VNĐ

Phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch kính (chưa bao gồm đầu, đai silicon)

7.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch kính bán phần trước

1.300.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch kính bong võng mạc

10.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch, kính bóc màng trước võng mạc

10.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch bơm khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm

10.000.000VNĐ

Phẫu thuật chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật tháo đầu silicon

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ loét giác mạc lâu liền/ thủng giác mạc

2.500.000VNĐ

Khâu giác mạc đơn thuần (vết rách nhỏ)

1.500.000VNĐ

Khâu giác mạc đơn thuần (vết rách lớn)

3.000.000VNĐ

Khâu củng mạc đơn thuần (vết rách nhỏ)

1.500.000VNĐ

Khâu củng mạc đơn thuần (vết rách lớn)

3.000.000VNĐ

Khâu giác mạc phức tạp (vết rách nhỏ)

3.000.000VNĐ

Khâu giác mạc phức tạp (vết rách lớn)

4.000.000VNĐ

Khâu củng mạc rách phức tạp

4.000.000VNĐ

Khâu giác mạc, củng mạc rách phức tạp

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật xử lý rách giác mạc + chấn thương vỡ thủy tinh thể

6.000.000VNĐ

Phẫu thuật ghép giác mạc (chưa bao gồm giác mạc)

10.000.000VNĐ

Ura

30.000VNĐ

Creatinin

30.000VNĐ

Xét nghiệm chức năng GAN (SGOT)

40.000VNĐ

                                                         (SGPT)

30.000VNĐ

Cholesterl, Triglycerides

80.000VNĐ

(LDL, HDL) chưa có hóa chất

70.000VNĐ

Xét nghiệm công thức máu 18 thông số

80.000VNĐ

Xét nghiệm viêm gan B (HBsAg)

60.000VNĐ

Xét nghiệm HIV

70.000VNĐ

Xét nghiệm VS

30.000VNĐ

Xét nghiệm đường máu (Glocose)

30.000VNĐ

Điện tim

30.000VNĐ

Khám nội

50.000VNĐ

Máu đông, máu chảy

20.000VNĐ

Cấy vi khuẩn mắt

200.000VNĐ

Xác định nhóm máu hệ A, B, O, AB

30.000VNĐ

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 1 tiêu bản

250.000VNĐ

Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số

40.000VNĐ

Xét nghiệm acid uric

40.000VNĐ

Ca TP

30.000VNĐ

Tạo hình mi trên 2 mí

5.000.000VNĐ

Tạo hình mi dưới 2 mí

5.000.000VNĐ

Tạo hình nâng cao sống mũi (chất liệu Hàn Quốc, Mỹ) loại I

15.000.000VNĐ

Tạo hình nâng cao sống mũi (chất liệu Hàn Quốc, Mỹ) loại II

12.000.000VNĐ

Lấy túi mỡ mi trên

5.000.000VNĐ

Lấy túi mỡ mi dưới

5.000.000VNĐ

Tạo hình má núm đồng tiền

10.000.000VNĐ

Thu gọn cánh mũi

5.000.000VNĐ

Nằm trong phòng bệnh dưới 2 tiếng

100.000VNĐ

Nằm trong phòng bệnh dưới 2 tiếng đến 5 tiếng

200.000VNĐ

Nằm trong phòng bệnh dưới 5 tiếng đến 8 tiếng

300.000VNĐ

Nằm trong phòng bệnh trên 8 tiếng

400.000VNĐ

Sau 20h, tiền giường bệnh (có Điều dưỡng hoặc Bác sĩ trực đêm) tình như giờ nội trú

500.000VNĐ

Tiền giường bệnh nội trú (sau 1 ngày)

500.000VNĐ

Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
 • Khám mắt

 • Đo nhãn áp

 • Đo khúc xạ

 • Đo thị trường tự động 1 mắt

 • Chụp đáy mắt

 • Chụp đáy mắt có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch 

 • Siêu âm A

 • Siêu âm B

 • Siêu âm A, B

 • Đo đọ dày giác mạc

 • Chụp Topography

 • Theo dõi nhãn áp

 • Soi góc tiền phòng

 • Hội chẩn chuyên khoa sâu

 • Tập nhược thị

 • Đo huyết áp

 • Tiêm dưới kết mạc

 • Tiêm hậu nhãn cầu

 • Tiêm cạnh nhãn cầu

 • Tiêm nội nhãn

 • Cắt chỉ da mi

 • Cắt chỉ kết mạc

 • Cắt chỉ giác mạc

 • Lấy dị vật kết mạc

 • Lấy dị vật giác mạc nông

 • Lấy dị vật giác mạc sâu

 • Lấy dị vật củng mạc

 • Lấy sạn vôi 

 • Bóc giả mạc

 • Bơm rửa lệ đạo

 • Thông lệ đạo

 • Tẩy nốt ruồi

 • Đốt lông xiêu 1 mi

 • Nhổ lông xiêu 1 mi

 • Đốt Papilloma

 • Chích chắp sẹo

 • Chích mù hốc mắt

 • Nặn tuyến bờ mi

 • Đánh bờ mi

 • Rửa cùng đồ

 • Sơ cứu chấn thương bỏng mắt do hóa chất

 • Xử trí bỏng mắt do tia lửa hàn

 • Khâu kết mạc sau sang chấn

 • Khâu da mi sau sang chấn

 • Khâu vết thương phần mềm nông ở mắt 1 bên

 • Tiêm bắp

 • Tiêm tĩnh mạch

 • Thay băng

 • Soi đáy mắt

 • Phẫu thuật cắt mộng - vá kết mạc

 • Phẫu thuật cắt mộng dính mi cầu

 • Phẫu thuật cắt mộng áp Mytomycin C

 • Phẫu thuật quặn mi

 • Phẫu thuật lác

 • Phẫu thuật sụp mi

 • Phẫu thuật Epicanthus

 • Phẫu thuật cắt da mi thừa

 • Phẫu thuật u kết mạc không vá

 • Phẫu thuật u kết mạc nông có vá

 • Phẫu thuật u bì

 • Phẫu thuật u mi không vá da

 • Phẫu thuật u mi có vá da

 • Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

 • Phẫu thuật khâu cò mi

 • Phẫu thuật tháo cò mi

 • Múc nội nhãn đặt cuốn rốn

 • Múc nội nhãn đặt bi, lắp mắt giả

 • Khoét bỏ nhãn cầu

 • Nối lệ quản kết hợp khâu mi

 • Tiếp khẩu lệ mũi 1 bên

 • Cắt bỏ túi lệ 1 bên

 • Phẫu thuật tạo hình mí

 • Phẫu thuật vá da điều trị lật mí

 • Phẫu thuật hẹp khe mi

 • Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

 • Phẫu thuật phủ kết mạc

 • Phẫu thuật tách dĩnh mi cầu ghép kết mạc

 • Laser đáy mắt

 • Laser đục bao sau

 • Laser mống mắt chu biên

 • Tạo hình vùng bẻ bằng laser

 • Quang đông thể mi điều trị glocom

 • Điện đông thể mi

 • Gọt giác mạc

 • Phẫu thuật u mỡ

 • Phẫu thuật phaco + IOL

 • Phẫu thuật phaco + IOL mềm + cắt bề củng mạc

 • Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao + IOL cứng

 • Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao + IOL cứng + cắt bè

 • Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

 • Phẫu thuật đặt IOL lần 2

 • Phẫu thuật cắt bao sau

 • Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

 • Phẫu thuật lấy thủy tinh thể

 • Phẫu thuật cắt bè cũng mạc

 • Phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng

 • Phẫu thuật cắt bè áp Mytomycin C hoặc 5 FU

 • Phẫu thuật rạch góc tiền phòng

 • Phẫu thuật cắt màng đồng tử

 • Phẫu thuật mở tiền phòng rửa máu/ mủ

 • Phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng

 • Phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn

 • Phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt

 • Phẫu thuật cắt dịch kính bán phần trước

 • Phẫu thuật cắt dịch kính bong võng mạc

 • Phẫu thuật cắt dịch, kính bóc màng trước võng mạc

 • Phẫu thuật cắt dịch bơm khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm

 • Phẫu thuật chọc tháo dịch dưới hắc mạc

 • Phẫu thuật tháo đầu silicon

 • Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc

 • Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu

 • Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc lâu liền

 • Phẫu thuật ghép màng ối điều trị thủng giác mạc

 • Khâu giác mạc đơn thuần

 • Khâu củng mạc đơn thuần

 • Khâu giác mạc phức tạp

 • Khâu củng mạc rách phức tạp

 • Khâu giác mạc, củng mạc rách phức tạp

 • Phẫu thuật xử lý rách giác mạc + chấn thương vỡ thủy tinh thể

 • Phẫu thuật ghép giác mạc 

 • Xét nghiệm chức năng GAN

 • Xét nghiệm mỡ toàn phần

 • Xét nghiệm Cholesterl, Triglycerides

 • Xét nghiệm công thức máu 18 thông số

 • Xét nghiệm viêm gan B

 • Xét nghiệm HIV

 • Xét nghiệm VS

 • Xét nghiệm đường máu

 • Điện tim

 • Khám nội

 • Máu đông, máu chảy

 • Cấy vi khuẩn mắt

 • Xác định nhóm máu hệ A, B, O, AB

 • Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 1 tiêu bản

 • Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số

 • Xét nghiệm acid uric

 • Tạo hình mi trên 

 • Tạo hình mi dưới

 • Tạo hình nâng cao sống mũi

 • Lấy túi mỡ mi trên

 • Lấy túi mỡ mi dưới

 • Tạo hình má núm đồng tiền

 • Thu gọn cánh mũi

Ngôn ngữ (2)

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bệnh viện Mắt Việt Nhật? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

 • Thái độ phục vụ:
 • Thời gian chờ đợi:
 • Vệ sinh, sạch sẽ:
Không

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét!

Phản hồi của bạn giúp ích cho cộng đồng khi chọn lựa cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác sĩ tốt nhất. Nó cũng góp phần giúp Bệnh viện Mắt Việt Nhật để tăng chất lượng dịch vụ.

Hãy tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bạn về các cơ sở y tế và bác sĩ nhé!

 • U

  Trần Hồng U.

  Khám ở bệnh viện Mắt Việt Nhật tôi thấy viện phí cũng cao quá, tuy nhiên tôi thấy ở đây cũng không phải chờ lâu, đến cái được khám luôn, bác sĩ thì nhẹ nhàng, nhiệt tình chỉ dẫn, vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h19 26-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 3 0
 • H

  Phạm Thị H.

  Tôi khá hài lòng về bệnh viện. Thời gian chờ khám khá nhanh. Vệ sinh sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu người quen đến khám nếu cần.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  06h19 03-11-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 2 0
 • V

  Lưu Ân V.

  Tôi thấy bác sĩ của viện Mắt Việt Nhật khá là tốt, khám nhanh, thủ tục gọn, vệ sinh cũng được. Nói chung là tôi hài lòng và tôi sẽ giới thiệu người quen tới khám ở đây.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  16h44 26-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • H

  Cô H.

  Tôi đưa người nhà đi khám tại bệnh viện Mắt Việt Nhật, tôi cảm thấy cũng hài lòng, vệ sinh cơ sở y tế tốt, y bác sĩ nhiệt tình, tôi cũng muốn giới thiệu bạn bè tới đây khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h54 26-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • L

  Nguyễn Xuân Bảo L.

  Ở viện Mắt Việt Nhật, tôi được đón tiếp từ ngoài cổng viện, vừa đến được tư vấn luôn, bác sĩ của viện nhiệt tình, niềm nở, kèm cả bệnh nhân đi thang máy, cơ sở mát mẻ, tùy người tôi mới giới thiệu đến đây vì viện phí quá cao. Tôi không tìm hiểu gì trước khi đến cả.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  10h50 26-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • T

  Giấu tên

  Tôi đến khám ở Bệnh viện Mắt Việt Nhật thấy khá hài lòng. Thái độ các bác sĩ ở đây rất tốt và nhiệt tình. Thời gian tôi phải chờ khám bệnh là khá nhanh. Cơ sở vệ sinh theo tôi thấy cũng khá là sạch sẽ, không có vấn đề gì. Nếu có người quen tôi sẽ giới thiệu tới đây khám bệnh

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  16h31 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • N

  Yến N.

  Bác đến khám mắt ở Bệnh viện Mắt Việt Nhật và thấy khá là hài lòng. Ở đây bác không phải chờ khám lâu. Thái độ khám chữa của các bác sĩ ở đây cũng rất tốt, vệ sinh sạch sẽ. Nếu có người quen muốn khám bệnh bác sẽ giới thiệu tới đây khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h16 24-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • Q

  Nguyễn Hữu Quang

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  15h38 22-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • T

  Nguyễn Ngọc T.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Việt Nhật )

  Tôi đến khám ở Bệnh viện Mắt Việt Nhật. Vệ sinh sạch sẽ, thái độ nhiệt tình, thời gian đợi khám nhanh, dù có nhiều chương trình miễn phí cho người già nhưng thực tế vẫn mất phí. Tôi không muốn giới thiệu với ngườ quen vì không hài lòng với bệnh viện này.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  12h40 19-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • K

  Dương Duy K.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Phòng khám Mắt - Bệnh viện Mắt Việt Nhật)

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  15h15 18-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • K

  Nguyễn Mạnh K.

  Tôi thấy rất hài lòng, hoàn toàn hài lòng. Tôi chờ khám rất nhanh, chỉ chờ một tý. Thái độ khám bác sĩ tốt. Vệ sinh sạch sẽ. Có người quen tôi sẽ giới thiệu đến đây. Tôi chưa tìm hiểu trước khi đến đây, là do tiện thì vào.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  11h32 18-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • Đ

  Hoàng Văn Đ.

  Tôi thấy Bệnh viện Đa khoa Việt Nhật cũng được, cũng thích. Vì là bệnh viện tư nên bác sĩ tốt.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân? Không

  09h11 17-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • M

  Vũ Hoàng M.

  Tôi cũng hài lòng về bệnh viện Mắt Việt Nhật. Đội ngũ y bác sĩ nhiệt tình. Môi trường cũng sạch sẽ, khám cũng nhanh nữa.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  07h17 17-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • H

  Trần Minh H.

  Tôi khám tại bệnh viện Mắt Việt Nhật. Khám cho tôi là bác sĩ Hùng. Phải nói rằng phục vụ ở đây quá tốt, thái độ bác sĩ rất Ok, nhanh, cách phục vụ lại chuyên nghiệp. Bệnh viện thì sạch sẽ và đẹp.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  07h16 16-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • H

  Lê Thanh H.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Phòng khám Mắt - Bệnh viện Mắt Việt Nhật)

  Tôi đi khám ở Phòng khám Mắt - Bệnh viện Mắt Việt Nhật. Tôi thấy mình được vào khám gần như ngay lập tức. Các bác sĩ thì khá tốt. Vệ sinh cũng sạch sẽ. Tôi thấy bệnh viện này rất tuyệt vời. Tôi sẽ giới thiệu bạn bè đến đây khám.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  17h55 08-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • T

  Phạm Việt T.

  Tôi phải đợi quá lâu, lên tầng 3 rồi xuống tầ́ng 1̣. Bà bầu phải đi bộ vất vả. Tôi thất vọng về thái độ không tốt của bác sĩ, không có tâm. Vệ sinh bệnh viện thì ổn thôi. Tôi không muốn quay lại, chẳng qua vì gần nhà tiện chăm sóc nên đến thôi.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  09h53 25-07-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • L

  Nguyễn Đình L.

  Tôi đưa bà khi khám. Bệnh viện tốt, đợi nhanh.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  08h33 25-07-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • A

  Đỗ Thế A.

  Tôi khá hài lòng về bệnh viện. Thời gian chờ khám khá nhanh. Vệ sinh sạch sẽ. Tôi sẽ giới thiệu người quen đến khám nếu cần.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  09h21 17-06-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • N

  Nhung

  Cho e hỏi e bị bướu basedow nhưng giờ đã về bình giáp, mắt e giờ 1 mắt bị co rút cơ mi trên, giờ bệnh viện mình có xử lí được k. 0978864046, nhờ bệnh viện tư vấn giúp e với ạ

  10h20 23-09-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Cẩm Tiên - Tư vấn viên ViCare

  Chào chị,
  Cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ của ViCare.
  ViCare hiện giờ đã có mảng Hỏi Bác Sĩ ở trên trang web. Chị có thể post câu hỏi này trực tiếp ở đường link https://vicare.vn/hoi-bac-si/dat-cau-hoi/ để nhận câu trả lời từ bác sĩ có chuyên môn liên quan ạ.
  Chúc chị sức khỏe!

  16h52 25-09-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Nguyễn Mai H.

  Tôi từng đến Bệnh viện Mắt Việt Nhật. Tôi không hài lòng về nơi này lắm. Bệnh viện khá đông nhưng tôi đặt lịch trước nên chờ cũng không lâu lắm. Thái độ bác sĩ không tốt lắm. Vệ sinh thì bẩn. Tôi không có ý định sẽ giới thiệu cho ai đến đây cả.

  • Vệ sinh, sạch sẽ:

  19h04 25-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • K

  Nguyễn Tuấn K.

  Thiết bị đo đạc của bệnh viện tốt, chữa trị cũng tốt. Tôi đến khám vào thời gian ít người nên nhanh. Bác sĩ nhẹ nhàng, cẩn thận. Nhìn chung bệnh viện này được. Tôi chắc sẽ giới thiệu người quen đến khám nếu cần.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  03h31 26-05-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • T

  Phạm Xuân T.

  Tôi tương đối hài lòng về bệnh viện. Tuy nhiên đi khám vào giờ cao điểm nên tôi chờ hơi lâu. Bác sĩ nhẹ nhàng, chuyên môn tốt, xác định bệnh nhanh. Những bệnh thông thường nên đến đây khám nên tôi sẽ giới thiệu cho người quen đến bệnh viện.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  12h36 27-04-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • M

  Lê Tú M.

  Tôi không hài lòng với bệnh viện này. Nhân viên làm việc rất chậm nhưng các bác sĩ rất tốt. Vệ sinh bệnh viện cũng sạch sẽ.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  18h30 04-04-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • H

  Nguyễn Thị H.

  Dịch vụ tại bệnh viện nhanh, gọn, tốt. Tôi thấy vệ sinh khá sạch, hơn những bệnh viện. Tôi sẽ giới thiệu người quen đến khám vì thấy ở đây cũng ổn.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  05h42 03-04-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • L

  Khánh L.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Phòng khám Mắt - Bệnh viện Mắt Việt Nhật)

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  09h29 19-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 1
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày