Bệnh Bán hẹp da quy đầu

Hình ảnh bệnh Bán hẹp da quy đầu

Tóm tắt bệnh Bán hẹp da quy đầu

Bán hẹp da quy đầu là tình trạng da quy đầu không có khả năng kéo trở lại đầu dương vật. Bán hẹp da quy đầu là một cấp cứu y tế và cần được điều trị kịp thời.

Triệu chứng

Các triệu chứng bao gồm đau, sưng bao quy đầu và đầu dương vật.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Bác sĩ tiến hành nén dương vật và cố gắng kéo bao quy đầu trở lại đầu dương vật. Nếu không thành công, các bác sĩ sẽ gây tê bao quy đầu và tạo một đường rạch để giải phóng áp lực. Cắt bao quy đầu có thể được thực hiện.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày