Bệnh Điếc

Hình ảnh bệnh Điếc

Tóm tắt bệnh Điếc

Các tên gọi khác của bệnh này:

 • Khiếm thính

Người điếc là người không có khả năng nghe như người có sức nghe bình thường. Có nhiều mức độ điếc từ nhẹ đến nặng. Mức độ điếc được coi là tàn tật. Người lớn khi chỉ nghe được tiếng nói lớn hoặc các từ thét lên. Trẻ em khó khăn nghe khi giao tiếp bình thường.

Triệu chứng

 • Tính chất của tiếng nói và những âm thanh khác bị bóp nghẹt.

 • Khó hiểu từ ngữ, nhất là ở chỗ ồn ào hoặc đông người.

 • Đòi người khác phải nói chậm, rõ và to hơn.

 • Cần vặn to âm thanh của ti vi hoặc đài.

 • Không muốn giao tiếp (lánh mặt khỏi một số dịp hội họp, đông người, ngày lễ tết...).

Chẩn đoán

 • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

 • Các bài kiểm tra thính lực sẽ được thực hiện: Weber test, Rinne test, đo thính đồ toàn bộ, đo ngưỡng tiếp nhận ngôn ngữ.

Điều trị

 • Khi bị điếc, cần phải được can thiệp sớm.

 • Tùy theo từng loại điếc và nguyên nhân, phương pháp điều trị được đưa ra tương ứng.

 • Điều trị có thể bao gồm: thuốc hoặc thủ thuật, phẫu thuật, cho bệnh nhân mang máy nghe, cấy điện ốc tai.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày