Bệnh Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Hình ảnh bệnh Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Tóm tắt bệnh Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Bipolar disorders
  • Hưng – trầm cảm

Rối loạn lưỡng cực là một bệnh tâm thần đặc trưng bởi tâm trạng bất ổn, còn được gọi là bệnh hưng - trầm cảm. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm). Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế. Rối loạn lưỡng cực có thể rất nghiêm trọng và dẫn đến ý nghĩ và hành động tự sát.

Triệu chứng

Trầm cảm, tuyệt vọng, có ý nghĩ tự tử, tự tử, mất ngủ, mệt mỏi, dễ bị kích động, bồn chồn, dư thừa năng lượng, hành động bốc đồng, thiếu thận trọng.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Tư vấn tâm thần thường được thực hiện để xác định chẩn đoán.

Điều trị

Điều trị phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Điều trị bao gồm: tư vấn tâm lý, liệu pháp Lithium, thuốc chống trầm cảm, thuốc ổn định tâm trạng và/hoặc các thuốc chống loạn thần.

Bệnh nhân có ý nghĩ tự tử cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày