Bệnh Tác dụng phụ của thuốc Bismuth

Hình ảnh bệnh Tác dụng phụ của thuốc Bismuth

Tóm tắt bệnh Tác dụng phụ của thuốc Bismuth

Bismuth hồng là thành phần tích cực trong Pepto-Bismol và Kaopectate, nuốt Bismuth hồng làm cho phân có màu đen.

Triệu chứng

Phân có màu đen.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Xét nghiệm kiểm tra máu trong phân để loại trừ nguyên nhân khác.

Điều trị

Không cần điều trị. Màu phân trở lại bình thường trong một vài ngày.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày