Chủ đề Acute gastritis

14 Người theo dõi
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Thân Trọng Hà Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa I
 • Truyền nhiễm
 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời
T

Mai hồng tĩnh

 • 1 trả lời
S

Chu Van Son

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời

Răng Khểnh

 • 1 trả lời
C

Cúc

 • 1 trả lời
C

Nguyễn kiến châu

 • 2 cảm ơn
 • 1 trả lời