Chủ đề Bỏng hóa chất

4 Người theo dõi

Bỏng hóa chất do da tiếp xúc với hóa chất. Cơ thể có thể hấp thụ một số hóa chất, ảnh hưởng đến sức khỏe. Sự tiếp xúc với hóa chất có thể gây ra phản ứng tức thời nhưng cũng có thể xảy ra sau thời gian dài sử dụng. Cần giữ hóa chất cách xa tầm với của trẻ em.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tưởng Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Da liễu
 • 2 trả lời

Bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Da liễu
 • 3 trả lời
S

Nguyễn sơn

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời
T

Nguyễn Thanh

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời
H

Nguyễn Diệu Hiền

 • 1 trả lời
C

Bàn văn cường

 • 2 cảm ơn
 • 2 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - 0934498286

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời
A

Ngoc Anh

 • 1 trả lời