Chủ đề Chấn thương bụng

5 Người theo dõi

Hai nguyên nhân chính: chấn thương do bị đạn bắn hoặc đâm, hoặc chấn thương từ một tai nạn xe cộ hay té ngã. Các cơ quan có thể bị ảnh hưởng bao gồm: ruột, dạ dày, gan, lá lách, thận, bàng quang hoặc động mạch chủ.