Chủ đề Chấn thương mắt

8 Người theo dõi
Tên gọi khác

Chấn thương mắt là sự tổn thương của giác mạc làm ảnh hưởng tới thị lực. Chấn thương nghiêm trọng hơn có thể gây nôn mửa, giảm tầm nhìn, đồng tử phản hồi kém.

Bác sĩ Trần Tiến Đạt Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ nội trú
 • Nhãn khoa
 • 5 trả lời
H

Huyến

 • 4 trả lời
V

Vũ Quang Vinh

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời

Đặng Tuấn Hải

 • 1 trả lời
T

Nguyễn Phúc thành

 • 1 trả lời
L

Nguyễn thị lệ

 • 1 trả lời
B

Nguyễn Đạt Biển

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời

Chăm sóc khách hàng ViCare

 • 3 cảm ơn
 • 2 trả lời
T

Đào Xuân Tuấn

 • 1 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 7 cảm ơn
 • 12 trả lời