Chủ đề Cơ Xương Khớp

3957 Người theo dõi

Là một phân ngành y khoa thuộc khối lâm sàng, giữ chức năng khám chữa và khắc phục những tổn thương và rối loạn bệnh lý hệ vận động cơ, xương, khớp.

Khoa Cơ Xương Khớp thông thường được phân biệt thành 2 chuyên khoa nhỏ: Nội Cơ Xương Khớp và Ngoại Cơ Xương Khớp.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuyến Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Khám bệnh
 • 81 cảm ơn
 • 337 trả lời

Bác sĩ Vũ Thị Lừu Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa II
 • Tiêu hóa - Gan mật
 • 49 cảm ơn
 • 234 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Ngọc Đã được xác thực bởi ViCare

 • Tiến sĩ
 • Cơ Xương Khớp
 • 69 cảm ơn
 • 248 trả lời

Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Cử nhân
 • Nội Cơ Xương Khớp
 • 189 cảm ơn
 • 888 trả lời

Bác sĩ Vũ Thị Tuyết Mai Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Đa khoa
 • 27 cảm ơn
 • 378 trả lời

Bảo Trung - Tư vấn viên ViCare

 • 57 cảm ơn
 • 391 trả lời

Phương Anh - Tư vấn viên ViCare

 • 52 cảm ơn
 • 346 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 886 cảm ơn
 • 5266 trả lời