Chủ đề Cong vẹo dương vật

21 Người theo dõi
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Dương Quang Huy Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Nam khoa
 • 72 cảm ơn
 • 23 trả lời
L

Trần lâm

 • 1 cảm ơn
 • 2 trả lời

Đặng Thành Hiếu

 • 2 trả lời

Nguyễn Huy Lonng

 • 4 cảm ơn
 • 4 trả lời

Trang Ngân - Tư vấn viên ViCare

 • 1 cảm ơn
 • 3 trả lời

Bảo Trung - Tư vấn viên ViCare

 • 1 cảm ơn
 • 4 trả lời
L

Nguyễn Linh

 • 2 trả lời