Chủ đề Cường cận giáp

4 Người theo dõi

Tuyến cận giáp có hình bầu dục và kích thước bằng hạt lúa được nằm ở cổ. Các tuyến cận giáp sản xuất hoóc-môn giúp duy trì sự cân bằng thích hợp của canxi trong máu và trong các mô.

Xét nghiệm tại nhà - ViCare Home Đã được xác thực bởi ViCare

  • Xét nghiệm
  • 1 trả lời
G

Hoàng Nguyên Giáp

  • 1 trả lời