Chủ đề Cuồng nhĩ

2 Người theo dõi

Cuồng nhĩ là tình trạng nhĩ bóp rất nhanh (từ 250-350c/phút) và rất đều, nhưng thường chỉ có một số xung động dẫn truyền được xuống thất do nút nhĩ thất không thể dẫn truyền được tất cả các xung động của cuồng nhĩ xuống thất. Trái với rung nhĩ, trong cuồng nhĩ vẫn còn sự co bóp đồng bộ của cơ nhĩ.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phấn Đã được xác thực bởi ViCare

  • Bác sĩ chuyên khoa II
  • Tai - Mũi - Họng
  • 4 cảm ơn
  • 2 trả lời
L

Giang Thy Lệ

  • 1 trả lời
O

Từ thị kiều oanh

  • 1 trả lời

Phạm Thuỳ Linh

  • 1 cảm ơn
  • 2 trả lời