Chủ đề Đầy hơi

65 Người theo dõi
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Trần Thị Hồng Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa I
 • Truyền nhiễm
 • 6 cảm ơn
 • 5 trả lời

Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Cử nhân
 • Nội Cơ Xương Khớp
 • 3 cảm ơn
 • 7 trả lời

Bác sĩ Hà Vũ Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Nội Tiêu hoá - Gan mật
 • 4 cảm ơn
 • 12 trả lời

Vi Đức hải

 • 3 trả lời
T

Nguyễn Ngọc thía

 • 1 cảm ơn
 • 3 trả lời
K

Nguyễn Đức Khánh

 • 1 cảm ơn
 • 4 trả lời
T

Tống Nhật Tiến

 • 4 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 20 cảm ơn
 • 69 trả lời