Chủ đề Dị vật trong giác mạc

3 Người theo dõi

Giác mạc là một mô mỏng, trong suốt nằm phía trước con ngươi mắt, có nhiệm vụ bảo vệ mắt và góp phần vào hoạt động khúc xạ của mắt. Khi tiếp xúc với dị vật, giác mạc có thể bị tổn thương, nhiễm trùng và để lại sẹo, dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.