Chủ đề Hội chứng Mallory Weiss

1 Người theo dõi

Hội chứng Mallory-Weiss đặc trưng bởi tình trạng xuất huyết thứ phát đường tiêu hóa trên do vết rách dọc niêm mạc ở đường từ thực quản vào dạ dày hoặc ở tâm vị. Hội chứng Mallory – Weiss có thể xảy ra sau bất kỳ sự kiện nào gây ra một sự gia tăng đột ngột áp lực trong dạ dày hoặc sa dạ dày vào thực quản. Hội chứng này ước tính chiếm khoản 1-15% các trường hợp chảy máu đường tiêu hóa trên. Mặc dù độ tuổi rất khác nhau, nhưng những người bị ảnh hưởng nói chung là ở độ tuổi trung niên (40-50 tuổi), và đàn ông chiếm tỷ lệ mắc bệnh cao hơn phụ nữ.

S

Chu Van Son

  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời
H

Trần kim hoàng

  • 1 trả lời