Chủ đề Hội chứng Miller Fisher

0 Người theo dõi

Hội chứng Miller Fisher là một rối loạn hiếm gặp gây yếu cơ mắt sau đó là yếu cơ và mất phối hợp tay và chân. Nó được cho là một biến thể của hội chứng Guillain-Barre. Giống như hội chứng Guillain-Barre, hội chứng Miller Fisher có xu hướng xảy ra sau khi bị nhiễm virus. Hầu hết các bệnh nhân bị rối loạn này sẽ phục hồi với điều trị nhưng có thể mất đến 6 tháng. Tuy nhiên, rối loạn này có thể rất nghiêm trọng và dẫn đến sự suy yếu của các cơ hô hấp và gây tử vong.