Chủ đề Hội chứng Pancoast (u đỉnh phổi)

4 Người theo dõi

Là bệnh ung thư ở phía trên của phổi (đỉnh phổi). Ung thư phổi ở vị trí này thường gây tử vong.

Bác sĩ Đặng Trung Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Khám bệnh
 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Thị Tài Linh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Da liễu
 • 5 cảm ơn
 • 3 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuyến Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Khám bệnh
 • 1 trả lời

Phòng khám Nội Tổng quát - Bác sĩ Đoàn Ngọc Thương Đã được xác thực bởi ViCare

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời

Nguyễn Thị Thu Hà

 • 3 cảm ơn
 • 6 trả lời