Chủ đề Hội chứng tiền kinh nguyệt

1 Người theo dõi
Tên gọi khác

Hội chứng tiền kinh nguyệt bao gồm nhiều triệu chứng về những thay đổi, rối loạn tâm sinh lý, hành vi liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, xảy ra 1-2 tuần trước khi có hiện tượng hành kinh và mất đi sau đó. Một nửa số phụ nữ bị hội chứng tiền kinh nguyệt ở độ tuổi từ 25 đến 40.

Bác sĩ Võ Tá Sơn Đã được xác thực bởi ViCare

  • Bác sĩ chuyên khoa I
  • Sản phụ khoa
  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời
T

Nguyễn thị kiều trang

  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - 0934498286

  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời

Bác Sĩ Hữu Phước

  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời