Chủ đề Lạm dụng hít

0 Người theo dõi

Là hiện tượng hít hóa chất để đạt được trạng thái tâm lí phấn khích. Một loạt các chất, trong đó có nhiều sản phẩm hóa chất gia đình đang bị lạm dụng để hít.