Chủ đề Lạm dụng Phencyclidine (thuốc gây ảo giác, kích động)

2 Người theo dõi

Phencyclidine (PCP) là một loại thuốc gây nghiện bất hợp pháp có thể gây ảo giác, kích động, co giật và tử vong. Thuốc có sẵn bằng nhiều dạng (viên, lỏng, bột) và có thể được dùng bằng đường uống hoặc hít khói.