Chủ đề Lạm dụng thuốc ho

0 Người theo dõi

Lạm dụng thuốc ho đang trở nên phổ biến, đặc biệt là ở thanh thiếu niên. Thuốc ho thậm chí bị lạm dụng như đồ ăn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.