Chủ đề Leishmania niêm mạc và da

1 Người theo dõi

Bệnh gây ra bởi ký sinh trùng Leishmania, truyền sang người từ vết cắn của một con ruồi cát mang mầm bệnh.

Có hai dạng bệnh:

  • Bệnh Leishmania ở da - tổn thương chỉ liên quan đến da và niêm mạc ;

  • Bệnh Leishmania nội tạng - tổn thương liên quan đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể.

Các ký sinh trùng được tìm thấy ở khắp các châu lục, ngoại trừ châu Úc.