Chủ đề Liệt nửa người

11 Người theo dõi

Liệt nửa người là giảm hoặc mất vận động hữu ý một tay và một chân cùng bên do tổn thương tháp kèm hay không kèm liệt một hay nhiều dây thần kinh sọ não cùng hay khác bên với bên liệt tay chân.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Đã được xác thực bởi ViCare

 • Tiến sĩ
 • Thần kinh
 • 1 cảm ơn
 • 3 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Đức Liên Đã được xác thực bởi ViCare

 • Tiến sĩ
 • Ngoại Thần kinh
 • 1 cảm ơn
 • 7 trả lời

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa I
 • Thần kinh
 • 7 cảm ơn
 • 4 trả lời

Thái quốc ấn

 • 2 trả lời

Nguyễn Minh HUệ

 • 6 trả lời
T

Bích Thủy

 • 3 trả lời

Nguyễn thị thúy trâm

 • 2 cảm ơn
 • 3 trả lời
M

Thái Thị Minh

 • 2 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 5 cảm ơn
 • 28 trả lời