Chủ đề Loạn khuẩn ruột non

2 Người theo dõi

Toàn bộ đường tiêu hóa, bao gồm cả ruột non đều chứa vi khuẩn. Trong đó, ruột già chứa nhiều vi khuẩn nhất và ruột non chứa ít vi khuẩn hơn ruột già nhiều. Chủng loại vi khuẩn có ở ruột non cũng khác với ruột già.

Hội chứng loạn khuẩn ở ruột non là tình trạng có một lượng lớn bất thường vi khuẩn trong ruột non và chủng loại của những vi khuẩn này thường xuất hiện ở ruột già chứ không xuất hiện ở ruột non.