Chủ đề Mất điều hòa Friedreich

0 Người theo dõi

Mất điều hòa Friedreich (Friedreich’s Ataxia) là một bệnh di truyền là một bệnh di truyền gây nên tổn thương diễn tiến ở hệ thần kinh. Bệnh có thể dẫn tới tình trạng yếu cơ, nói khó khăn hoặc bệnh tim. Triệu chứng đầu tiên thường là khó đi lại. Đến giai đoạn cuối thì nhiều người bị mất điều hòa phải được sử dụng xe lăn. Rối loạn này là cung cấp bởi sự lặp lại thêm một phân đoạn nhỏ của mã di truyền trên nhiễm sắc thể thứ 9.

Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện Đã được xác thực bởi ViCare

  • Thạc sĩ
  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời

Nguyễn Phụng

  • 4 cảm ơn
  • 2 trả lời