Chủ đề Muỗi anophen đốt

0 Người theo dõi

Muỗi truyền bệnh sốt rét là loài muỗi Anopheles, trên thế giới có khoảng 420 loài nhưng trong đó có 70 loài chứa ký sinh trùng (Plasmodium) là trung gian truyền bệnh sốt rét cho người trong điều kiện tự nhiên. Đặc điểm của muỗi Anophen là có thể hút máu từ người này rồi lây nhiễm qua người khác nên bệnh sốt rét rất nguy hiểm vì sức lây nhiễm và lây lan nhanh.