Chủ đề Nấm da

22 Người theo dõi

Nhiễm nấm da có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực của da bao gồm cả da đầu hoặc có liên quan đến móng tay.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuyến Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Khám bệnh
 • 1 cảm ơn
 • 6 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Thị Tài Linh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Da liễu
 • 5 cảm ơn
 • 8 trả lời

Bác sĩ Hà Văn Chấn Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Da liễu
 • 4 cảm ơn
 • 15 trả lời

Bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Da liễu
 • 1 cảm ơn
 • 8 trả lời

Phòng khám Đa khoa Đông Phương Đã được xác thực bởi ViCare

 • Da liễu
 • 3 cảm ơn
 • 6 trả lời

Lê Đức

 • 8 trả lời
Q

Vũ Thị Quỳnh

 • 4 cảm ơn
 • 6 trả lời

Phương Anh - Tư vấn viên ViCare

 • 3 cảm ơn
 • 6 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 20 cảm ơn
 • 48 trả lời