Chủ đề Nhiễm toan (Nhiễm độc Acid)

2 Người theo dõi
Tên gọi khác

Nhiễm toan hay nhiễm độc axít là tăng nồng độ axít trong máu và các mô khác của cơ thể, làm giảm pH máu xuống dưới mức bình thường.