Chủ đề Nói lắp

17 Người theo dõi
Tên gọi khác
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Phạm Đình Hà Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa I
 • Tâm thần
 • 1 cảm ơn
 • 3 trả lời
C

chuan

 • 2 trả lời
T

Minh Tran

 • 3 trả lời
H

Bích Hồng

 • 2 trả lời
B

Nguyễn Văn Mạnh

 • 1 cảm ơn
 • 2 trả lời

Nguyen Anh

 • 1 cảm ơn
 • 3 trả lời
H

Hải

 • 4 trả lời

Phương Anh - Tư vấn viên ViCare

 • 1 cảm ơn
 • 3 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 4 cảm ơn
 • 21 trả lời