Chủ đề Nội soi dạ dày

63 Người theo dõi
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuyến Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Khám bệnh
 • 3 cảm ơn
 • 11 trả lời

Bác sĩ Lê Văn Chương Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Khám bệnh
 • 7 cảm ơn
 • 12 trả lời

Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Cử nhân
 • Nội Cơ Xương Khớp
 • 7 cảm ơn
 • 17 trả lời

Bác sĩ Trần Kinh Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Nội Tiêu hoá - Gan mật
 • 5 cảm ơn
 • 11 trả lời

Bác sĩ Hà Vũ Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Nội Tiêu hoá - Gan mật
 • 15 cảm ơn
 • 30 trả lời

Trang Ngân - Tư vấn viên ViCare

 • 1 cảm ơn
 • 11 trả lời

Bảo Trung - Tư vấn viên ViCare

 • 4 cảm ơn
 • 41 trả lời

San Lee

 • 2 cảm ơn
 • 8 trả lời

Phương Anh - Tư vấn viên ViCare

 • 1 cảm ơn
 • 24 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 21 cảm ơn
 • 137 trả lời