Chủ đề Phân có máu

3 Người theo dõi
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa II
 • Tiêu hóa - Gan mật
 • 2 cảm ơn
 • 2 trả lời

Bác sĩ Phạm Minh Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Tiêu hóa - Gan mật
 • 1 cảm ơn
 • 5 trả lời
M

Nguyễn thị mai

 • 1 trả lời

Hồng Thủy

 • 6 trả lời
K

Dương Kha

 • 1 trả lời
T

Kim minh tâm

 • 1 trả lời
H

Duong Hien

 • 1 trả lời
Â

Cao Thiên Ân

 • 1 trả lời
H

Thiên hùng

 • 12 cảm ơn
 • 2 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 21 cảm ơn
 • 7 trả lời