Chủ đề Phục hồi chức năng

73 Người theo dõi
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Đinh Ngọc Đức Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Nội Cơ Xương Khớp
 • 3 cảm ơn
 • 11 trả lời

Điều dưỡng Đỗ Thị Hảo Đã được xác thực bởi ViCare

 • Cử nhân
 • Tâm thần
 • 8 cảm ơn
 • 17 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuyến Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Khám bệnh
 • 3 cảm ơn
 • 23 trả lời

Bác sĩ Dương Đình Toàn Đã được xác thực bởi ViCare

 • Tiến sĩ
 • Cơ Xương Khớp
 • 15 cảm ơn
 • 18 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Ngọc Đã được xác thực bởi ViCare

 • Tiến sĩ
 • Cơ Xương Khớp
 • 9 cảm ơn
 • 31 trả lời

Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Cử nhân
 • Nội Cơ Xương Khớp
 • 6 cảm ơn
 • 17 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Quang Anh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
 • 4 cảm ơn
 • 13 trả lời

Bảo Trung - Tư vấn viên ViCare

 • 5 cảm ơn
 • 25 trả lời

Phương Anh - Tư vấn viên ViCare

 • 8 cảm ơn
 • 21 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 54 cảm ơn
 • 108 trả lời