Chủ đề Rối loạn chức năng tình dục

2 Người theo dõi

Rối loạn chức năng tình dục liên quan tới việc không có khả năng phản ứng lại một cách hiệu quả với các kích thích tình dục của bạn tình trong thời gian dài. Những rối loạn này là mãn tính, nó khiến cho cá nhân không thể đạt được sự thỏa mãn trong các quan hệ tình dục.

Các nhóm rối loạn tình dục bao gồm: rối loạn ham muốn tình dục (Sexual desire disorders), rối loạn hưng phấn tình dục (Sexual arousal disorders), rối loạn cực khoái (Orgasm disorders), rối loạn đau khi quan hệ (Sexual pain disorders), và các rối loạn tình dục khác.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nam Đã được xác thực bởi ViCare

  • Thạc sĩ
  • Truyền nhiễm
  • 1 trả lời

Bác sĩ Dương Quang Huy Đã được xác thực bởi ViCare

  • Thạc sĩ
  • Nam khoa
  • 3 cảm ơn
  • 3 trả lời

Bác sĩ Trà Anh Duy Đã được xác thực bởi ViCare

  • Thạc sĩ
  • Nam khoa
  • 1 trả lời