Chủ đề Rối loạn hoảng sợ

9 Người theo dõi
Tên gọi khác

Rối loạn hoảng sợ gây ra nhiều triệu chứng cơ thể nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Rối loạn hoảng sợ thường kéo dài 2-10 phút nhưng có thể kéo dài 1-2 giờ. Một số người bệnh có chứng sợ khoảng trống và hành vi này có thể gây trở ngại cho cuộc sống.

Bác sĩ Đặng Trung Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Khám bệnh
 • 2 cảm ơn
 • 3 trả lời

Điều dưỡng Đỗ Thị Hảo Đã được xác thực bởi ViCare

 • Cử nhân
 • Tâm thần
 • 8 cảm ơn
 • 9 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Văn Cầu Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa II
 • Tâm thần
 • 2 cảm ơn
 • 5 trả lời

Bác sĩ Phạm Đình Hà Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa I
 • Tâm thần
 • 5 trả lời

Viện Tâm lý SUNNYCARE Đã được xác thực bởi ViCare

 • Tâm thần
 • 1 cảm ơn
 • 3 trả lời
T

Nguyễn Thị Tâm

 • 4 cảm ơn
 • 2 trả lời
L

Nguyen Truc linh

 • 1 cảm ơn
 • 3 trả lời
Q

Nguyễn Thu Quyên

 • 2 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 7 cảm ơn
 • 19 trả lời