Chủ đề Rối loạn nhân cách (suy nghĩ và hành vi không lành mạnh)

4 Người theo dõi

Rối loạn nhân cách là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường, gây trở ngại cho sự tương tác xã hội bình thường (các mối quan hệ, công việc và pháp luật) nhưng không đủ các triệu chứng của bệnh lý tâm thần đặc trưng.

Điều dưỡng Đỗ Thị Hảo Đã được xác thực bởi ViCare

  • Cử nhân
  • Tâm thần
  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời