Chủ đề Rối nhiễu ương bước chống đối (ODD)

0 Người theo dõi

Là sự tái diễn cùa những kiểu hành vi bất hợp tác, ương bướng, không tuân theo, chống đối của trẻ đối với người có quyền lực, quyền uy với các em. Những biểu hiện của ương bướng như cứng đầu, bảo không nghe, lờ đi lời người lớn nói; biểu hiện chống đối: cãi lại người lớn hay cố tính chọc giận. Rối nhiễu này gây trở lại cho các hoạt động thường ngày của trẻ ở nhà và cả trường học.