Chủ đề Sa trực tràng dạng túi

6 Người theo dõi
Tên gọi khác

Ở phụ nữ, âm đạo được tách ra khỏi trực tràng bởi một bức tường vững chắc của mô xơ được gọi là màng cơ. Đôi khi một khu vực của bức tường này bị suy yếu, phình ra gây các triệu chứng ở âm đạo. Phình này gọi là sa trực tràng kiểu túi. Sa trực tràng kiểu túi thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, những người mắc táo bón mãn tính, ho mãn tính và hay làm việc nặng.