Chủ đề Sỏi tuyến nước bọt

9 Người theo dõi

Có ba tuyến nước bọt chính: tuyến mang tai, tuyến dưới lưỡi và tuyến dưới hàm. Sỏi tuyến nước bọt là tình trạng đóng khối của Canxi và Phosphat tại đường ra của các tuyến nước bọt ở khoang miệng. Những sỏi lớn có thể làm tắc tuyến nước bọt, gây viêm, thậm chí áp xe, gây liệt mặt tạm thời hoặc vĩnh viễn.

C

Nguyễn viết cường

  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời

억 미

  • 6 cảm ơn
  • 1 trả lời
C

Nguyễn minh chiên

  • 1 trả lời

Vuong Tuân Hung

  • 1 trả lời
D

Nguyễn đình duy

  • 1 trả lời
T

Thang

  • 1 trả lời