Chủ đề Sốt không rõ nguyên nhân

10 Người theo dõi

Khi thân nhiệt cao hơn 38,3 độ C ít nhất bốn lần trong khoảng thời gian 14 ngày mà không có nguyên nhân thì chúng ta cần phải chú ý. Hầu hết mọi người sốt không rõ nguyên nhân thường được chẩn đoán là có khả năng nhiễm trùng, ung thư hoặc một bệnh tự miễn.

Bác sĩ Nguyễn Bá Thông Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Khám bệnh
 • 1 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuyến Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Khám bệnh
 • 2 cảm ơn
 • 1 trả lời

Bác sĩ Đồng Vũ Kiên Đã được xác thực bởi ViCare

 • Truyền nhiễm
 • 1 trả lời
T

Cam tu

 • 1 trả lời
V

Phan vinh

 • 1 trả lời
T

NÔNG THỊ THANH

 • 1 trả lời
T

Khắc Trọng

 • 1 trả lời
T

Tuấn

 • 2 trả lời